Miasto Lubliniec złożyło wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach II i III edycji Polskiego Ładu. Znamy szczegóły

Miasto Lubliniec złożyło wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach II i III edycji Polskiego Ładu. Znamy szczegóły

Miasto Lubliniec złożyło wnioski o dofinasowanie inwestycji w II i III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W pierwszej edycji Programu w 2021 roku zgłoszono trzy wnioski na łączną kwotę dofinansowania 74.025.000 złotych.

Dofinansowanie w kwocie 4,5 mln zł otrzymał wniosek na budowę Centrum Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich. Pozostałe zadania nie uzyskały akceptacji.

W II edycji Programu zgłoszono następujące inwestycje:

  • Przebudowa dróg ul. Kilara, ul. Hadyny i drogi oznaczonej 526aKDL
  • Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i ul. Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy.
  • Budowa krytego basenu rekreacyjnego i rewitalizacja przyległych obszarów miejskich.
    Łączna kwota dofinansowania to 56,9 mln zł.

W III edycji Programu zgłoszono następujące inwestycje:

  • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lublińcu
  • Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440072 S ul. Plebiscytowej w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego
    Łączna kwota dofinansowania to 4,6 mln zł.

źródło: lubliniec.eu / zdjęcie: archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.