Trzeci stopień alarmowy CRP na terenie całego kraju w związku z sytuacją na Ukrainie. Co oznacza?

Trzeci stopień alarmowy CRP na terenie całego kraju w związku z sytuacją na Ukrainie. Co oznacza?

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Ostrzeżenie, wprowadzone po raz pierwszy w historii Polski, obowiązuje do godziny 23:59 dnia 4 marca 2022 roku.

Przyjęty stopień ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

W ostatnich dniach doszło do cyberataków na terenie Ukrainy – m.in. w stolicy kraju, Kijowie. Niedostępne były strony rządowe i wojskowe oraz witryny banków ukraińskich. W przypadku banków blokady mogą spowodować np. brak możliwości wypłacania pieniędzy z bankomatów.

W Polsce mamy 4 możliwe stopnie alarmowe: ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP oraz DELTA-CRP. Wprowadza je premier kiedy zachodzi ryzyko ataków komputerowych na kluczową dla bezpieczeństwa naszego Państwa infrastrukturę, np. banki, elektrownie, administracja czy telekomy.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.