Mieszkańcy Lublińca zaniepokojeni: “Co dalej z siedzibą Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein?”

Mieszkańcy Lublińca zaniepokojeni: “Co dalej z siedzibą Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein?”

Prosimy o interwencję w sprawie braku zabezpieczenia dachu spalonej części szkoły katolickiej – piszą mieszkańcy, którzy zgłosili się do redakcji Lublinieckiego.pl

– Jest to zastanawiające, że nie podjęto tam takich działań. Deszcz nadal pada do środka szkoły. Serce boli, gdy się na to patrzy. Z reguły budynki zabezpieczane są plandekami, tak jak po przejściu huraganu i zerwaniu dachu. Tutaj od chwili pożaru nic się dzieje – zauważają czytelnicy.

Właścicielem obiektu jest Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – Zniszczony pożarem budynek powoduje wielki ból również w sercach wszystkich Oblatów, szczególnie starszych, którzy pamiętają spalone przestrzenie jako Niższe Seminarium Duchowne. Jest prawdą, że na pogorzelisku nie są prowadzone prace. To jednak nie jest nasze zaniedbanie – podkreśla o. Józef Czernecki OMI, Ekonom Prowincjalny.

W korespondencji z naszą redakcją wskazał, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył z użytkowania spaloną część kompleksu klasztorno-szkolnego oraz nakazał właścicielowi przeprowadzenie ekspertyzy stanu budynku, wyznaczając na to 60 dni – Udało się ją opracować w szybszym terminie. Będziemy czekali na kolejne administracyjne decyzje pozwalające i wyznaczające prace związane ze zniszczonym budynkiem, ponieważ bez ekspertyz i decyzji administracyjnych nie możemy nic robić – zapowiedział o. Czernecki w dniu 16 listopada – Jest w nas determinacja aby zniszczony budynek jak najszybciej służył szkole i katolickiemu wychowaniu. Jednak pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zrobić z dnia na dzień – dodał.

W dzisiejszej rozmowie z o. Józefem Czerneckim dowiadujemy się, że sprawa ekspertyzy i kolejnych decyzji skomplikowała się jeszcze bardziej – Sporządzona dokumentacja trafiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wyda swoją opinię w kwestii rozwiązań proponowanych w ekspertyzie. Dopiero wtedy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie mógł podjąć konkretne decyzje a właściciel budynku uzyska informację na temat sposobu prowadzenia napraw i kosztorysu. Cała procedura niestety wydłuża się w czasie – powiedział Ekonom Prowincjonalny o. Józef Czernecki.

*       *       *

Do pożaru budynku Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu, zlokalizowanego w zachodnim skrzydle Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów, doszło w czwartek 24 września po godzinie 6:00 rano. Według informacji, którą otrzymaliśmy z Zespołu Prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – najbardziej prawdopodobną przyczyną wybuchu pożaru była usterka instalacji elektrycznej. Szkoła wznowiła zajęcia w tych pomieszczeniach budynku, które nie ucierpiały w trakcie pożaru oraz w budynku przedszkola i salkach katechetycznych.

Okazały gmach znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego, stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów na terenie miasta.

23 lutego 1922 r. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej zakupiło z przeznaczeniem na Niższe Seminarium Duchowne były Zakład Wychowawczy im. Grottowskiego w Lublińcu. W 1925 r. rozpoczęto prace nad powiększaniem domu, który rozbudowano o dwa skrzydła. We wrześniu 1928 r. ukończono skrzydło zachodnie, a w 1930 r. wschodnie. W latach 1928-31 wybudowano (w ramach skrzydła wschodniego) kościół pw. św. Stanisława Kostki. Na skutek rozwoju miasta kościół stał się w 1939 r. samodzielną placówką duszpasterską. Dekretem z dnia 21 listopada 1941 r., utworzono tutaj “Kurację parafialną Oblatów” przy kaplicy pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu [za: lubliniec.oblaci.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.