Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszęcinie? Nie tym razem. “Będziemy próbować do skutku” – zapowiada wójt

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszęcinie? Nie tym razem. “Będziemy próbować do skutku” – zapowiada wójt

30 listopada br. Urząd Gminy Koszęcin ogłosił przetarg na modernizację oczyszczalni w miejscowości Koszęcin, z kompleksową dostawą i montażem stacji odwadniania osadu. Wykonanie prac zaplanowano w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłonionym oferentem. Tymczasem 15 grudnia poinformowano o unieważnieniu postepowania.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie, zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia – czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koszęcin.

Zbigniew Seniów – wójt gminy Koszęcin zapowiedział, że przetarg zostanie powtórzony – Nie mamy wpływu na to czy dane postępowanie wzbudzi zainteresowanie firm zajmujących się tego rodzaju inwestycjami. W przypadku tego przedsięwzięcia będziemy oczekiwać na oferty do skutku, tym bardziej, że potrzebujemy m.in. nowego urządzenia służącego do odwirowania osadów – podkreślił w rozmowie z lublinieckim.pl

Kwota, jaką gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi: 570 000,00 złotych brutto.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • dostawę i montaż urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym łącznie z rurociągami, urządzeniami pomiarowymi oraz armaturą;
  • demontaż starej prasy i modyfikacja pozostałej instalacji wewnątrz budynku ze szczególnym uwzględnieniem przerobienia i dostosowania do nowego osprzętu przenośnika odbierającego osad odwodniony;
  • dostosowanie instalacji elektrycznej i wodociągowej wraz z kanalizacją odciekową dla potrzeb wirówki;
  • montaż nowej stacji dozowania polielektrolitu;
  • przeprowadzenie rozruchu technologicznego nowej stacji odwadniania osadów;
  • przeprowadzenie szkolenia pracowników oczyszczalni z obsługi zainstalowanych urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.