W piątek 17 grudnia otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Woźniki – Lubsza

W piątek 17 grudnia otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Woźniki – Lubsza

Od piątku 17 grudnia mieszkańcy będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi powiatowej łączącej Woźniki z miejscowością Lubsza.

Przebudowa pięciokilometrowego odcinka uznana została za “największą inwestycję infrastrukturalną w Gminie Woźniki” w ostatnich latach. Zrealizowano ją dzięki współpracy gminy i Starostwa Powiatowego, przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Łączny koszt inwestycji sięgnął 4,6 mln złotych.

W ramach przedsięwzięcia wymieniono nawierzchnię drogi  – z poszerzeniem szerokości jezdni do 6 metrów –  wybudowano chodniki, kanalizację deszczową, zjazdy na posesje oraz zjazdy na tereny uprawne. Wyremontowano także istniejące rowy, utwardzono pobocza oraz zainstalowano nowe przepusty pod zjazdami.

W połowie grudnia 2020 roku rozpoczęły się roboty związane m.in. z wykonaniem kanału technologicznego. W kwietniu 2021 r. zakończył się natomiast pierwszy etap prac związanych z przebudową drogi. Roboty trwały od połowy marca. W tym czasie wybudowano m.in. chodnik – od ul. Obrony Narodowej do ronda przy ul. Florianek (finansowane przez Gminę Woźniki).

Prace związane z przebudową drogi to w ciągu ostatnich lat największa inwestycja infrastrukturalna w Gminie Woźniki. Łączny koszt przebudowy sięgnął 4,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania to przeszło 4 mln zł (z tego środki z UE wyniosły ponad 3,1 mln zł, a środki z budżetu państwa przeszło 922 tys. zł). Gmina Woźniki i powiat lubliniecki przeznaczyły na ten cel po niemal 254 tys. złotych – wylicza Wojciech Zawadzki, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Dodaje, że bez spełnienia kilku istotnych warunków (odcinek tej drogi ma połączenie z drogą wojewódzką i przylega do terenów należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz porozumienia zawartego przez samorządowców, gmina nie pozyskałaby tak wysokiego wsparcia.

Odbiór techniczny rozpocznie się o godzinie 10.00 przy ul. Florianek (plac przy pomniku Poległych Obrońców Ojczyzny na Wzgórzu Florianek). Następnie przedstawiciele: Urzędu Miejskiego (m.in. burmistrz, zastępca burmistrza), Powiatu Lublinieckiego (m.in. starosta) oraz przedstawiciele Wykonawcy zadania przejadą przebudowaną drogą w kierunku sołectwa Lubsza.

W godzinach popołudniowych droga relacji Woźniki – Lubsza będzie udostępniona do ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.