Nie tylko MDK, nie tylko Lubiteka. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu również dzieje się bardzo wiele!

Nie tylko MDK, nie tylko Lubiteka. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu również dzieje się bardzo wiele!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, oprócz swoich statutowych działań ukierunkowanych przede wszystkim na wspieranie osób potrzebujących, angażuje się w słuszne inicjatywy, przynoszące korzyści mieszkańcom miasta.

W ostatnim czasie pracownicy Ośrodka zorganizowali:

Letnie kolonie profilaktyczne w nadmorskiej miejscowości Ostrowo dla 30 dzieci w wieku szkolnym z rodzin objętych wsparciem tutejszego ośrodka w okresie od 7 lipca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. Uczestnicy kolonii mają zapewnione zakwaterowanie w prywatnym ośrodku wypoczynkowym blisko morza, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, bilety wstępu, opiekę wychowawczą oraz transport autokarowy z/do Lublińca. W programie wypoczynku zaplanowano liczne atrakcje, wycieczki, a także w trakcie pobytu realizowany jest program wychowawczy ukierunkowany na profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego stylu życia;

W trakcie organizacji są również kolejne letnie kolonie w górach dla 10 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z rodzin objętych wsparciem tutejszego ośrodka. Organizatorem kolonii jest Kuratorium Oświaty w Katowicach;

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem “Złote Lata” w ramach procedury pozakonkursowej otrzymano dotację z budżetu Urzędu Miasta na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Moc dźwięku – Terapia Metodą Tomatisa”. Projekt realizowany będzie w okresie od lipca do września 2021 r. W Terapii Metodą Tomatisa, czyli treningu uwagi słuchowej uczestniczyć będzie 6 dzieci w wieku szkoły podstawowej z rodzin objętych wsparciem Ośrodka. Metoda ta usprawnia uwagę słuchową, prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych. Pozytywnie wpływa na sposób, w jaki porozumiewamy się i funkcjonujemy w otoczeniu, a także niweluje poziom stresu i niepokoju. Tutejszy Ośrodek realizował już podobne projekty z wykorzystaniem Metody Tomatisa, które cieszyły się dużym powodzeniem, a efekty wypracowanych działań są nieocenione dla rozwoju uczestniczących dzieci. Znając pozytywne efekty, jakie przynosi metoda, lubliniecki MOPS zamierza kontynuować podobne projekty w następnych latach;

W ramach Miejskiego Programu Streetworkingowego “Lubliniec – Miasto Dobrych Emocji” pracownicy socjalni oraz specjaliści dyżurujący w Punkcie Konsultacyjnym zgodnie z harmonogramem w wyznaczone godziny i dni (poniedziałki, wtorki i piątki) pełnią dyżury na Rynku Miejskim udzielając informacji na temat ofert wsparcia ze środków społecznych oraz możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach;

Uczestnicy „Klubu Seniora” aktywnie spędzają lato i działają w ramach organizowanych spotkań i warsztatów. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej
w Katowicach pracownicy zorganizowali w czerwcu:

  • HEJ, DOGONIĘ LATO! LETNI DECOUPAGE NA BUTELCE;
  • CHODŹ POMALUJ MÓJ (NASZ ŚWIAT)! KREATYWNY MURAL.

Przygotowane zostały także pakiety treningów umysłowych „Siłownia pamięci”. Część seniorów trenuje na miejscu w siedzibie „Klubu”, a część w domowym zaciszu. Dzięki uprzejmości pracowników Biblioteki „Lubiteka” po proponowane ćwiczenia można sięgnąć przy okazji wypożyczania lektury na letnie dni.

Zarówno DDP „Klub Seniora” jak i Stowarzyszenie „Złote Lata” włączyły się w bogaty program Miejskiego Projektu Streetworkingowego – „Lubliniec – Miasto Dobrych Emocji”. „Klub Seniora” zaproponował warsztaty pn. „kreatywne malowanie krzeseł”, przed seniorami jeszcze malowanie filiżanek. Z kolei Stowarzyszenie „Złote Lata” przygotowało warsztaty pod wdzięczną nazwą „Pudełko na klamoty” i „Motanki”.

  • MALOWANA FILIŻANKA – 17.08.2021 r. godz. 10.00-12.00
  • PUDEŁKO NA KLAMOTY – 16.08,.2021 r. godz. 10.00-13.00

Lubliniecki „Klub Seniora” wraz ze Stowarzyszeniem „Złote Lata” zapraszają jednocześnie seniorów chętnych do usprawniania swej kondycji i lubiących aktywność fizyczną do udziału w projekcie „Powrót do zdrowej normalności” na zajęcia „Ćwicz z trenerem” i „Nordic walking”, które zaplanowane są w okresie lipiec-październik br.

Od miesiąca sierpnia br. Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora” będzie funkcjonował w nowej siedzibie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu w budynku, gdzie wcześniej działała poradnia neurologiczna. Obecnie trwają prace przygotowawcze, aby od sierpnia w pełnej gotowości powitać Seniorów – Urządzamy pracownię ceramiczną wyposażoną w nowy piec do wypalania, koło garncarskie oraz walcarkę. Zapraszamy Lublinieckich Seniorów do nowej siedziby „Klubu”! – informuje Mariola Drapacz – starszy specjalista pracy socjalnej w MOPS Lubliniec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.