TO WSZYSTKO DZIEJE SIĘ NAPRAWDĘ!

 Najwyższy czas stanąć w obronie wolności!

               “TO JEST WOJNA O UMYSŁY – WOJNA O NASZĄ ŚWIADOMOŚĆ. Ta wojna ma doprowadzić do całkowitej zależności ofiar od systemu władzy – ma sprawić, że ludzie będą postrzegać oprawców jako osoby, które mogą ich z tego wybawić. Ma doprowadzić do psychicznego uzależnienia od samej narracji i jej elementów towarzyszących – lockdown, szczepienia, maski. Teraz chcą przejąć Twoją świadomość, ale wkrótce sięgną po wszystko. I nie spoczną dopóki nie zabiorą Ci wszystkiego!” https://locusmind.com/blogs/4746/Operacja-psychologiczna-COVID-19-czyli-Wielki-Reset

METODY ŁAMANIA PSYCHIKI I TWORZENIA PODPORZĄDKOWANIA – stosowane techniki: https://globalna.info/2021/04/07/pandemiczne-milczenie-owiec-2-metody-lamania-psychiki-i-tworzenia-podporzadkowania/ (niżej kopia inf. z tej strony – z małymi skrótami)

 1. Gaslightnining – zaburzanie percepcji rzeczywistości. Ta technika polega na wmawianiu ofiarom, że rzeczywistość, którą widzą – nie jest prawdą i że kwestie oczywiste – wcale takimi nie są. Cechą naturalnej pandemii jest to, że ludzie najpierw obserwują pewne zjawiska, a potem zaczyna się mówić o nich w mediach. Tutaj było odwrotnie. Żyliśmy normalnie i gdyby nie powiedzieli w środkach masowego przekazu, że jest jakaś pandemia, to nikt by nawet tego nie zauważył. Przechodzilibyśmy, jak dotychczas, zwykłe sezonowe okresy przeziębień i uważalibyśmy to za normalne. Mnóstwo rzeczy, które jeszcze rok temu uważaliśmy za niemożliwe, dziś stały się nową normalnością. Już nawet przestajemy kwestionować absurdy, które mnożą się z dnia na dzień.
 2. Wymuszanie narracji – Zdominowanie dialogu społecznego. Wymuszanie narracji polega na nieustannym bombardowaniu ofiary określonymi informacjami. Działa to na zasadzie kłamstwa, które powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Nawet ludzie, którzy na co dzień kierują się rozsądkiem, zaczynają w ten rozsądek i trzeźwą ocenę rzeczywistości wątpić. Zaczynają myśleć: może jednak jest ta pandemia?
 3. Przepowiadanie przyszłości – kreowanie wizji świetlanej przyszłości, która nastąpi po pokonaniu wirusa. Brzmi znajomo?: “to jeszcze tylko dwa tygodnie”, “jeszcze ostatnia prosta”, “jeszcze musimy chodzić w maskach, jeszcze musimy zostać w domu, jeszcze musimy się zaszczepić”?! Minął ponad rok, od kiedy zostaliśmy zamknięci na dwa tygodnie i granica świetlanej przyszłości coraz bardziej się przesuwa. Wszystko, co dobre ma zdarzyć się w przyszłości, która ciągle jest odsuwana w czasie i która tak naprawdę – może nie nadejść – NIGDY!!
 4. Obwinianie ofiary – Psychopaci nigdy nie przyznają, że to oni są winni doprowadzenia ofiar do sytuacji bez wyjścia. Nigdy nie przyznają, że to oni stworzyli sytuację, w której ofiary cierpią. Zamiast tego, będą wmawiać ofiarom, że to one same są winne obecnego stanu rzeczy. Mówią, my chcieliśmy dobrze, ale to wasza wina, bo chcecie jeździć na urlopy, bo chcecie się ze sobą spotykać, bo chcecie obchodzić święta. My chcemy dobrze, ale to wasza wina, że się nie stosujecie. Prowadzi to do sytuacji, w której ofiara zaczyna postrzegać swojego oprawcę jako wybawcę z obecnego stanu rzeczy. Ofiara oczekuje, że oprawca znajdzie jakieś rozwiązanie. W ten sposób buduje się uległość.
 5. Izolacja – jest najlepszą metodą złamania psychiki. Izolację od lat stosuje się w więzieniach wobec najgroźniejszych przestępców i wśród więźniów jest ona uważana za najgorszą karę. Izolacja prowadzi do rozmontowania psychiki, zakwestionowania poczucia własnej wartości, utraty poczucia sensu życia. Ofiara pozbawiona kontaktów społecznych popada w apatię i z czasem zgodzi się na wszystko, by zmienić taki stan rzeczy.
 6. Atakowanie i ośmieszanie osób, które kwestionują status quo – Mamy tutaj do czynienia z ośmieszaniem lekarzy i naukowców dowodzących bezsensu covidowej narracji. Osoby te posiadają mocne argumenty i dowody naukowe na to, że obecna pandemia nie ma naukowego uzasadnienia. Żaden instytut na świecie nie wyizolował do tej pory koronawirusa, na ulotkach testów PCR jest wprost napisane, że nie służą one do diagnozowania koronawirusa. Nie były też prowadzone żadne badania, czy maseczki powstrzymują transmisję wirusa, nie przeprowadzono żadnego badania bezpieczeństwa szczepionek – przez niezależne instytuty naukowe.

Jest prowadzona zmasowana akcja pozbawienia autorytetu osób, wywodzących się ze środowiska naukowego, kwestionujących covidową narrację. Przedstawianie ich jako zagrożenia, a w skrajnych przypadkach pozbawianie prawa do wykonywania zawodu, bez względu na wcześniejsze osiągnięcia. Faktem jest, że pandemia Covid-19 została wykreowana na podstawie testów nie służących do wykrywania koronawirusa. I wszystko inne, co się obecnie dzieje, jest tego pochodną. Ludzie z tytułami naukowymi, pionierzy w swoich dziedzinach, są ośmieszani i nazywani foliarzami i teoretykami spiskowymi. Jeżeli psychopata chce zniszczyć twoją pozycję i poczucie własnej wartości, zaczyna wpływać na to, jak postrzegają ciebie inni.

 1. Zmuszanie do wychwalania oprawcy i uznawania jego zasług – Podejmowanie prób zmuszenia społeczeństwa do przyznania, że to co się obecnie dzieje, to nie porażka – a zasługa rządu i osób utrzymujących obecny stan rzeczy. Bo gdyby nie oni – to było by dużo gorzej. Więc albo społeczeństwo uzna to za sukces albo zostaną nałożone sankcje, łącznie z permanentnym zamknięciem.
 2. Utrzymywanie podwójnej narracji. Zamykamy – otwieramy – zamykamy – otwieramy – zamykamy, po pewnym czasie każda ofiara przyzwyczaja się do stanu rzeczy i zaczyna dostosowywać się do sytuacji. Już, już zaczynasz się w tym wszystkim urządzać, a tu kolejna zmiana narracji, która wybija cię z rytmu, kiedy jesteś krok od stabilności. Powoduje to dezorientację, która ma prowadzić do całkowitego złamania oporu. Celem “podwójnej narracji jest stałe zaburzanie procesu dostosowania się, co prowadzi do rozkładu psychiki. A będą to z nami robić jeszcze kilka lat. Konieczna jest nasza świadomość – to tylko manipulacja, która ma nas złamać – żebyśmy zgodzili się na wszystko.
 3. Odbieranie radości życia – Konstruowanie takiej rzeczywistości, żeby życie nie dostarczało żadnej rozrywki i przyjemności. Zamykanie klubów fitness, restauracji, lasów, odwoływanie świąt i wydarzeń kulturalnych. Ta technika była już stosowana podczas drugiej wojny światowej, kiedy Żydom zabroniono uprawiać sportu, muzyki na żywo i chodzenia do parków. Ma to doprowadzić ofiary do poczucia braku sensu życia, depresji, samobójstw i apatii. Równolegle utrzymywana jest narracja, że jak ofiara będzie wypełniać polecenia psychopaty, będzie się stosować, będzie współpracować, to być może to wszystko zostanie jej zwrócone.
 4. Nadreakcja na wszelkie objawy oporu. Pośpiech – Wymuszanie. Wprowadzanie coraz to surowszych sankcji, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem. To typowy objaw reakcji psychopaty wywołany utratą kontroli – ma na celu zastraszenie jak największej liczby ofiar. Coraz większy ucisk dowodzi, że oni się boją. Boją się stracić kontrolę. Najlepszym rozwiązaniem jest stawienie biernego oporu.
 5. Doprowadzenie ofiary do wyuczonej bezradnościi – odbywa się przez brak reakcji oprawcy na cierpienia ofiary. Ma to dać ofierze poczucie bezsilności i przekonanie, że nieważne co zrobi – i tak, nie ma to znaczenia, i tak niczego nie zmieni. Dobitnym przykładem zastosowania tej techniki, było wprowadzenie lockdownu w dniu międzynarodowego Marszu o Wolność. Wielu ludzi ze środowisk stawiających opór, zaczęło tracić nadzieję i już oficjalnie mówić, że to nie ma sensu. Oni chcą, żebyście tak właśnie myśleli. Celem tego jest wywołanie defensywnej apatii i niechęci do podejmowania jakichkolwiek działań.”

 JAK SIĘ BRONIĆ PRZED TRWAJĄCĄ OBECNIE OPERACJĄ PSYCHOLOGICZNĄ ?

https://locusmind.com/blogs/4746/Operacja-psychologiczna-COVID-19-czyli-Wielki-Reset “To, co się obecnie dzieje i techniki, które są stosowane, oparte są na schemacie osaczania ofiary przez psychopatę – tylko, że w skali makro. Dziś wszyscy jesteśmy ofiarami. Będziemy ofiarami jeszcze przez WIELE lat, jeśli się temu nie przeciwstawimy! Dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć, jakiej psychomanipulacji jesteśmy poddawani – i jak się przed tym bronić. To jest wojna o umysły – wojna o świadomość.

Fundamentalne znaczenie dla nas ma uwolnienie się od psychopatycznej narracji, wyznaczenie granic i określenie swoich wartości.

Wyznacz sobie określony czas, który będziesz spędzać z mediami – i nie przekraczaj tego czasu! Rób to świadomie i z uwagą, nie łącz kilku czynności, bo to stwarza idealne warunki do programowania podprogowego! Gdy umysł nie jest skoncentrowany na jednej informacji, tylko na wielu, wtedy całą resztę napływających bodźców rejestruje podświadomie.

Używaj techniki “szarej skały”. Okaż im obojętność i rób swoje. Psychopaci karmią się naszymi reakcjami, i naszą uwagą. Jeśli nie będziemy reagować, nie będą mieli wyjścia –  poszukają sobie innej ofiary. Odetnij się psychicznie i emocjonalnie od reakcji, jaką chcą wywołać. Cokolwiek chcieli by sprowokować – zachowuj cierpliwość i ignoruj. Cokolwiek chcieli by ci narzucić – zachowaj cierpliwość i ignoruj. Stosuj bierny opór. Kiedy społeczeństwo zastosuje bierny opór oni stracą władzę. Jest nas bardzo wielu – zbyt wielu!  O wiele prościej jest złamać czynny opór, niż opór bierny, polegający na zachowaniu cierpliwości i ignorowaniu absurdów!

Wyznacz sobie granicę, której nie przekroczysz. Psychopaci nakłaniają nas wszelkimi sposobami do pójścia na ustępstwa i przesunięcia granic. Najpierw daliście się zamknąć dla świętego spokoju, potem nosiliście maseczki dla świętego spokoju, teraz dajecie się szczepić dla świętego spokoju. Ile jeszcze jesteście w stanie poświęcić dla świętego spokoju? Za każdym razem, kiedy przesuwasz swoją granicę-  tracisz szacunek do siebie. Za każdym razem, kiedy godzisz się na jakieś ustępstwo, coś w Tobie umiera! I o to im chodzi, żebyśmy stracili całkowicie szacunek do samych siebie, żebyśmy czuli się bezwartościowi.

Ważna zasada: z tyranem się NIE negocjuje! Tyran chce wszystkiego i sięgnie po wszystko! Ugłaskać tyrana ustępstwami można tylko na jakiś czas, po czym tyran i tak sięgnie po więcej. Wyznacz swoje granice i ani kroku w tył. Tylko tak zachowasz swoją integralność, poczucie własnej wartości i człowieczeństwo!

Poszukaj sobie celu, który będziesz realizować. Który będzie cię inspirował i motywował do życia. Nie czekaj aż to się skończy. Takie czekanie prowadzi do apatii, utraty chęci do życia i wyuczonej nieudolności. Oni chcą, żebyśmy czekali, oni chcą żebyśmy utracili zdolność kierowania swoim życiem, bo wtedy będziemy całkowicie od nich zależni. Jeśli chcesz żyć w lepszej rzeczywistości – to sobie ją stwórz, nikt za Ciebie tego nie zrobi. Musimy, jako ludzie przejąć kontrolę nad naszym życiem i nie pozwolić innym podejmować decyzji za nas. Jeśli Ty nie podejmujesz decyzji, to ktoś zrobi to za Ciebie i zapewniam Cię, że nie będzie to dla Twojego dobra. To my musimy być zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie. Żeby to zrealizować musimy dorosnąć. Wolność to odpowiedzialność. Społeczeństwo ludzi zachowujących się jak dzieci we mgle, nigdy nie będzie wolne. Dopóki oczekujesz, że ktoś powie Ci co jest dla Ciebie najlepsze i jeszcze pokaże, jak to zrealizować, to niczego nie zmienisz. Dopóki nie wiesz, czego chcesz inni będą decydować za Ciebie.

Określ się. Postaw sobie pytania: jak ma wyglądać moje życie? czego tak naprawdę chcę? Jakie są moje wartości, które chcę realizować? Ustal swoją filozofię życia. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz tylko dryfował i robił to, co robią inni. Jeśli obecnie masz depresję to znaczy, że nie podejmujesz własnych decyzji, i że inni decydują za Ciebie. Depresja nie jest chorobą, jest sygnałem, że coś w życiu nie funkcjonuje, i zamiast łykać psychotropy należało by się zastanowić nad przyczyną takiego stanu.

Trenuj asertywność. Kiedy ktoś zmusza cię do robienia czegoś, co wywołuje dyskomfort – po prostu tego nie rób. Znajdź sposób, żeby uprzejmie odmówić. Ktoś namawia Cię do szczepienia? Powiedz dziękuję, że o mnie myślisz, ale nie skorzystam. Nie wdawaj się w dyskusję. Jeśli nie będziesz zainteresowany udziałem w dyskusji, manipulant odpuści. Unikaj postawy : “A co ja mogę zrobić? To i tak niczego nie zmieni” Oni chcą, żebyś tak myślał. To jest trik, który działa jak zaklęcie, ale to zaklęcie łatwo można złamać – Ty decydujesz! Możesz odzyskać swoją świadomość i władzę nad swoim życiem. Wyobraź sobie w jakim świecie chciałbyś żyć i go sobie stwórz.

Użyj wyobraźni i kreacji. Wyjdź ze strefy komfortu. Pokonaj swoje ograniczenia i się w końcu odważ. To nie siły zewnętrzne kontrolują twoje życie. To ty pozwalasz im się kontrolować. Jeśli brak Ci odwagi i kręgosłupa, to jesteś tylko pożytecznym idiotą, który wcześniej czy później zacznie wykonywać rozkazy systemu, nawet jeśli się z nimi nie zgadza.

Przede wszystkim zaufaj sobie – zaufaj swojej intuicji. Jeśli wydaje Ci się, że coś jest nie tak, to pewnie – tak właśnie jest. Jeśli intuicja ostrzega Cię, żebyś czegoś nie robił, to tego nie rób i po prostu odejdź. Nie racjonalizuj. Zaufaj swoim uczuciom i emocjom. One są potężnym narzędziem ochrony w świecie, w którym trudno jest polegać na umyśle. Jeśli masz do czynienia z sytuacją wywołującą dyskomfort, zapytaj siebie, co naprawdę czujesz i co ma ci to zasygnalizować.

Naucz się szukać informacji i je interpretować. Myśl samodzielnie. Wyznacz granice. Odzyskaj swoją siłę i pewność. Bądź gotowy podjąć ryzyko. Życie to ryzyko. Historia nie jest jeszcze napisana i nic nie jest przesądzone. Historia – pisana jest teraz.

FAŁSZYWE TESTY = FAŁSZYWA PANDEMIA, Fałszywa pandemia = zasłona dymna dla wprowadzania NWO! Wszystko, co ważne na świecie jest planowane przez światowe agendy, których nazwy ładnie brzmią, a które tak naprawdę służą do realizacji celów ustalonych i finansowanych przez globalistów. Oczywiście, zawsze musi być jakaś zasłona dymna dla odwrócenia uwagi.

Kluczowe agendy to: Grupa Bildenberg (steruje politykami i mediami), Bank Rozrachunków Międzynarodowych (co dwa tyg. spotkania szefów banków centralnych w Bazylei), Światowe Forum Ekonomiczne, Światowe Forum Żywności, Światowa Organizacja Zdrowia. Wszystkie te agendy opłacane są przez Fundacje Rotschildów, Rokefelerów, Gatesa, Morgana, Sorosa itd. Warto poczytać, posłuchać, jakie tematy w tych agendach są poruszane.

Fundacja Rokefelera – rok 2010 – dokument „Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego” – scenariusz LOKSEPS przewiduje, że będzie: a) Światowa pandemia.
b) Wzmocnienie władzy wykonawczej. c) Regularne szczepienia. d) Całkowita kontrola społeczeństw przez rządy. e) Maksymalna redukcja własności prywatnej. f) Przejście na pracę zdalną i nie wychodzenie z domów
. g) Dochód gwarantowany w zamian za umorzenie długów (po upadku firm). h) Całkowity upadek branży turystycznej. i) JESZCZE WIĘKSZY UCISK ze strony rządów po zakończeniu pandemii – to ostatni punkt w tym scenariuszu.

Światowe Forum Ekonomiczne – (ang. WEF) założone przez Klausa Schwaba – postuluje:
a) Skanowanie mózgów jako warunek podróżowania. b) Wszczepianie czipów współpracujących z mózgiem
książka K. Schwaba „Czwarta rewolucja przemysłowa”.WEF (lipiec 2020) – wielki reset żywności do roku 2030. Oznacza to: a) Żywność modyfikowaną genetycznie. b) Wycofanie mięsa i produkowanie sztucznego mięsa i białek (zamykanie w Chinach wielkich farm hodowli zwierząt dzikich – aż 45 gatunków, także hodowli w Polsce i in. krajach). Chodzi o całkowite uzależnienie człowieka od sztucznej żywności, której produkcja jest w rękach globalistow. Oczywiście to wszystko dla “naszego dobra ” i dla “ratowania planety”. c) Wspomaganie lekami i chemią przemysłową – oczywiście dla “wspierania zdrowia”. WEF (styczeń 2021) – w perspektywie krótkoterminowej (do 2 lat), takie zagrożenia jak: pogarszanie się stanu zdrowia psychicznego, problemy związane z brakiem środków do życia i choroby zakaźne. W czasie 3-5 lat, specjaliści podają: awarie infrastruktury IT, niestabilność cen oraz pęknięcie bańki spekulacyjnej. A w 5-10 lat zagrażać bedą: użycie broni masowego rażenia, kryzysy polityczne i upadki państw.

WHO – stale sprzeczne komunikaty, ale taki jest cel – dezinformować.

Czy to teorie spiskowe? a) W Chinach testuje się obecnie system totalnej kontroli obywateli przez 24h/ dobę. b) Elan Musk wyprowadza na orbitę kilkadziesiąt tysięcy satelitów dla sieci 5G i kontroli każdego cm Ziemi. c) UE ogłasza Biometryczny Cyfrowy Dowód Tożsamości oparty na technologii blockchain, tej od kryptowalut i technologii 5G. d) Coraz więcej informacji o tym, że bez szczepionki obywatel straci możliwość korzystania z komunikacji. e) E. Musk pracuje nad technologią Neuraling – czyli połączenie czip – mózg (dokładnie to proponuje Klaus Schwab). f) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (który zapłacił państwom za wprowadzenie lockdownu) poinformował na swoich stronach, że koniec pandemii nastąpi 31 marca 2025 r.
Wielki
Reset. Jeszcze niedawno, to była teoria spiskowa. Dziś – fakt: reset gospodarki, reset systemu finansowego, reset żywności, reset cywilizacji i kultury bycia i zachowań międzyludzkich. Nie będzie własności prywatnej, obywatel będzie własnością państwa, nie będzie rodziny, o dzieciach decydować ma państwo – co od lat 90-tych promuje LGBT.”

 1. SYSTEMOWY ZAKAZ LECZENIA i zapobieganai trwa.
  > hydroksychlorochina, iwermektyna, amantadyna, Wit D + C vs Śmiercionki + Uważna obserwacja i stosowanie paracetamolu
  m.naszdziennik.pl/artykul/233967

  Odpowiedz
  • Dzięki za zamieszczenie!
   Witam Pana! Dobrze, że sygnalizuje Pan ten temat. Dopowiem tylko, że bardzo ważne jest podczas przyjmowania D3, szybkie uzupełnienie niedoboru (poziom 25(OH)D poniżej 30 ng/ml) przez intensywną tygodniową suplementację i konieczne jednoczesne przyjmowanie wit.K2 po 100 mcg do każdych 5000 IU wit. D3 (“Mit chorób nieuleczalnych…” Jacek Safuta, s.339 i n., s.367, s.456).

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.