O inwestycjach, programach rządowych i samorządowych potrzebach. Wojewoda Śląski odwiedził powiat lubliniecki

O inwestycjach, programach rządowych i samorządowych potrzebach. Wojewoda Śląski odwiedził powiat lubliniecki

We wtorek 30 maja na teren Ziemi Lublinieckiej przybył z wizytą wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek.

Dzień rozpoczął się od spotkania z wójtami i burmistrzami gmin powiatu lublinieckiego oraz Andrzejem Gawronem, posłem Ziemi Lublinieckiej. Dyskutowano o najpilniejszych potrzebach samorządów tworzących powiat, inwestycjach realizowanych z programów rządowych, transporcie publicznym, subwencji oświatowej, środkach europejskich i ewentualnej możliwości dalszej dystrybucji węgla przez samorządy.

Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Gminie Woźniki, gdzie Jarosław Wieczorek odwiedził wyremontowane boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. O dofinansowanie w kwocie 2,5 mln zł do jego przebudowy, gmina wystąpiła w ramach dostępnych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program SPORTOWA POLSKA – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w edycji 2021.

Z Woźnik wojewoda udał się do Boronowa – tutaj, dzięki rządowym środkom w wysokości ponad 4,3 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych, dokonano rozbudowy Parku Gminnego – cieszy się on ogromną popularnością zarówno wśród najmłodszych jak i nieco starszych mieszańców gminy.

Wizyta zakończyła się w Gminie Kochanowice. W Lubecku, dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,5 mln złotych, powstało nowe przedszkole, świetnie przystosowane do potrzeb najmłodszych – wizyta była także okazją do złożenia życzeń podczas przedstawienia z okazji Dnia Matki. Natomiast w Kochcicach Rządowy Program Inwestycji Strategicznych pozwolił na modernizację popegeerowskich zabudowań – dofinansowanie sięgnęło w tym wypadku 4,5 mln zł.

To tylko wybrane inwestycje i środki, które trafiły na teren Ziemi Lublinieckiej. Na koniec Jarosław Wieczorek oraz Andrzej Gawron odpowiadali na pytania mieszkańców zgromadzonych w sali konferencyjnej zabytkowej kochcickiej gorzelni, wchodzącej w skład byłego kompleksu pałacowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.