“Otworzą nowy wiadukt i koszmar powróci”. Mieszkańcy ul. Kilińskiego kontra samochody ciężarowe w centrum Lublińca

“Otworzą nowy wiadukt i koszmar powróci”. Mieszkańcy ul. Kilińskiego kontra samochody ciężarowe w centrum Lublińca

Zamknięcie wiaduktu na ulicy Powstańców Śląskich w Lublińcu wpłynęło na ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum Lublińca. Powody do zadowolenia mogą mieć przede wszystkim właściciele oraz lokatorzy kamienic zlokalizowanych w rejonie lublinieckiej Starówki. Od kilku lat sygnalizują, że drgania komunikacyjne doprowadzają do uszkodzeń zewnętrznych oraz wewnętrznych części budynków wzniesionych w większości jeszcze w XIX wieku. 

Społecznicy, którzy skontaktowali się z Lublinieckim.pl czynią starania o to aby odseparować ruch ciężarówek od ścisłej zabudowy znajdującej się m.in. przy ulicy Kilińskiego. Jak dotąd nie spotkali się z przychylnością urzędników. Liczą na to, że do czasu otwarcia nowego wiaduktu uda się przeforsować korzystane zmiany, a ruch pojazdów ciężkich przekierowany zostanie na inne odcinki – tak, jak ma to miejsce teraz. 

Z dokumentacji zgromadzonej przez naszą redakcję wynika, że w tej sprawie mieszkańcy wystosowali pierwsze wnioski w sierpniu ubiegłego roku. Nadrzędny postulat to ograniczenie tonażu do 12 ton. W piśmie skierowanym do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach [22.08.2022], obok uszkodzeń budynków, wskazują na zagrożenie dla innych elementów infrastruktury – Dochodzi do rozszczelnienia instalacji gazowych. Studzienki wbudowane w jezdnię ulegają uszkodzeniom i potęgują efekt wstrząsu i hałasu. Budzą w nocy ze snu mieszkańców, a w szczególności dzieci – przekonują mieszkańcy.

Swoje wnioski wystosowali również do Posła Ziemi Lublinieckiej – Andrzeja Gawrona oraz do przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu – Gabriela Podbioła.

W ostatniej odpowiedzi sporządzonej w dniu 12 kwietnia 2023 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zarządca drogi podkreśla, że – Zmiana kategorii ulicy Kilińskiego w Lublińcu została przeprowadzona na mocy odpowiedniego porozumienia pomiędzy Gminą a władzami samorządowymi Województwa Śląskiego. Tym samym zmieniony został przebieg drogi wojewódzkiej DW 906. Na podstawie przepisów Ustawy o drogach publicznych: drogi krajowe i wojewódzkie stanowią element podstawowego układu komunikacyjnego, powinny więc zapewniać możliwość korzystania z nich przez wszystkie typy pojazdów, a ewentualne ograniczenia dla wybranych użytkowników dróg powinny wynikać wyłącznie z ich stanu technicznego;

ZDW w Katowicach określił jednocześnie stan ulicy Kilińskiego jako dobry, pomimo oznak częściowego zużycia nawierzchni. Natomiast w uznaniu Zarządu – Przekazywane informacje o wpływie ruchu kołowego na zły stan techniczny budynków w sąsiedztwie drogi mają charakter wyłącznie subiektywny. Zgodnie z wynikającą z Kodeksu Cywilnego zasadą, iż ciężar udowodnienia winy spoczywa na poszkodowanym, sam fakt występowania uszkodzeń nie jest dla zarządcy drogi wystarczającą przesłanką do wprowadzenia żądanych ograniczeń – czytamy w kwietniowej odpowiedzi.

Mieszkańcy zapowiadają, że nie poprzestaną na swoich działaniach. Domagają się wspólnej wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a także Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Boimy się o stan naszych mieszkań, leży nam na sercu również bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Nasze elewacje nadal zalewane są wodą opadową, wyrzucaną przez przejeżdżające auta – trzeba zatem przyjrzeć się odwodnieniu naszej ulicy. Liczymy na to, że właściciel drogi podejmie odpowiednie działania. Być może dobrym rozwiązaniem byłaby ponowna zmiana kategorii drogi, umożliwiająca wprowadzenie ograniczenia tonażu i ochronę naszej lublinieckiej Starówki. Do czasu ukończenia budowy nowego wiaduktu, poprzez obowiązujące objazdy, kierowcy samochodów ciężarowych wyrobią sobie odpowiednie nawyki i nie będą musieli korzystać z ulicy Kilińskiego;

– Jeśli nasze prośby nie przyniosą skutków, nie wykluczmy blokady przejścia dla pieszych w pobliżu Małego Rynku – deklarują mieszkańcy ul. Kilińskiego w rozmowie z Lublinieckim.pl

Do tematu powrócimy.

 

 

 

  1. Ulica Droniowicka to też dramat jak te ciężarówki jeżdżą to aż dom cały chodzi,moim zdaniem powinny być zakazy wjazdu samochodami ciężarowymi na takie małe ulice!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.