Poezja i proza w SMS-ach. Za nami 11 edycja konkursu organizowanego przez ZSOT i Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu [WYNIKI]

Poezja i proza w SMS-ach. Za nami 11 edycja konkursu organizowanego przez ZSOT i Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu [WYNIKI]

Znamy wyniki 11 edycji ogólnopolskiego konkursu “Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych i Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu.

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty – czytamy w konkursowym regulaminie.

Inicjatywa w bardzo pomysłowy sposób łączy możliwości, które dają zdobycze techniki z rozwijaniem umiejętności artystycznych. Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Teksty należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu.

Nic dziwnego, że przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży ze szkół średnich oraz uczniów szkół podstawowych. W tym roku w ramach konkursu nadesłano aż 1 400 prac z całej Polski.

Komisja konkursowa przyznała nagrodę Grand Prix Edycie Księżopolskiej – uczennicy Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie za napisanie utworu pt. “Woda”. Zadecydowano także o przyznaniu nagrody specjalnej dla Julii Schabowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu. Ponadto jury wybrało laureatów pierwszych trzech miejsc, w dwóch kategoriach wiekowych.

KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce ex equo – Wiktoria Mizera, Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu,
I miejsce ex equo – Ignacy Bielecki, Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
II miejsce – Wiktoria Gajęcka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Noblistów
w Pajęcznie,
III miejsce ex equo – Julia Sklarczyk, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu.
III miejsce ex equo – Oliwia Grochal, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Łaznowie.

KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I miejsce ex equo – Andżelika Chrzanowska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim,
I miejsce ex equo – Julia Michalska, XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie,
II miejsce ex equo – Zuzanna Kicińska, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
w Lublinie,
II miejsce ex equo – Patrycja Wasielewska, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
III miejsce – Michał Walter, II Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu.

Wyróżnione utwory uczniów z lublinieckich szkół:

Dookoła dozwolone tylko cztery ściany, a jedyne okno na świat – monitor laptopa. Wrastam cyberkorzeniami nie w tę ziemię co trzeba.
Autor: Julia Schabowska

“Pożądanie”
Czasami intensywniej dotknie cię czyjś wzrok, niż dłonie byłyby w stanie.
Autor: Julia Sklarczyk

Podobno gdy coś się zaczyna, coś się też kończy
Ja żyję
Jestem tu i teraz
“Teraz” nie ma początku
“Teraz” nie ma końca
Pozostaje “tu”
I tu jest mi najlepiej
Autor: Michał Walter

Tradycyjnie, honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Lubliniecki, Joachim Smyła.

Na podstawie/zdjęcie: literacki-sms.blogspot.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.