Powstaje Mapa Obrzędowa Górnego Śląska!

Powstaje Mapa Obrzędowa Górnego Śląska!

„Mapa Obrzędowa Górnego Śląska” to dwuletnie badanie etnograficzne realizowane przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Badanie i prace dokumentacyjne, prowadzone na terenie województwa śląskiego oraz opolskiego, dotyczą żywych do dziś zwyczajów i obrzędowości dorocznej.

Mają ukazać skalę zmian jaka zaszła na ziemi górnośląskiej na przestrzeni ostatnich lat oraz pokazać jakie motywacje przyświecają społecznościom pielęgnującym lokalne tradycje. Efektem prac badawczych będzie kompleksowe opisanie i udostępnienie zdobytej wiedzy, a także szereg działań edukacyjnych.

W związku z realizacja projektu Regionalny Instytut Kultury w Katowicach poszukuje archiwalnych fotografii i nagrań związanych z obrzędowością doroczną na Górnym Śląsku.

Przygotowywana Mapa Obrzędową Górnego Śląska, będzie gromadziła materiały dotyczące zwyczajów kultywowanych na terenie historycznej ziemi górnośląskiej. Wybrane zbiory znajdą się na stronie internetowej projektu oraz w publikacji i na wystawie fotografii.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Osoby zainteresowane przekazaniem archiwaliów prosimy o kontakt:
Hanna Kostrzewska
hkostrzewska@rik.katowice.pl
tel. 32-2017-770

Źródło: muzeum.rybnik.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.