Rusinowice. Figura Świętego Floriana poświęcona.

Rusinowice. Figura Świętego Floriana poświęcona.

W minioną sobotę na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusinowicach odbyła się ceremonia poświęcenia figury Św. Floriana – patrona m.in. strażaków.  

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji ochotników, w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Katarzyny. Po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz do remizy, gdzie ks. proboszcz Franciszek Koenig poświęcił figurę św. Floriana usytuowaną na frontowej ścianie budynku. W uroczystościach wziął udział Wójt Gminy Koszęcin, Zbigniew Seniów oraz Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, Bronisław Tukaj.

*    *    *

Św. Florian jest patronem nie tylko strażaków ale też wykonawców innych zawodów wiążących się z ogniem – hutników i koksowników, kominiarzy, garncarzy czy piekarzy. Jest również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda oraz miasta Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy. 19 października 1993 r. Kongregacja do spraw kultu Bożego przy stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patronat św. Floriana, gdzie otaczany jest szczególnym kultem.

Św. Florian urodził się ok. 250 roku w Ceti – obecnie Zeiselmauer (Austria). Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci.

Obok funkcji wojskowych, Florianowi przypisywano również dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legend – św. Florian miał ocalić płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Jego rzeźba przedstawia mężczyznę w stroju rzymskiego oficera oraz naczynie z wodą do gaszenia ognia.

.

Zdjęcia: koszecin.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.