Rusza prestiżowy konkurs MARKA LOKALNA, adresowany m.in. do podmiotów z terenu powiatu lublinieckiego [FILM]

Rusza prestiżowy konkurs MARKA LOKALNA, adresowany m.in. do podmiotów z terenu powiatu lublinieckiego [FILM]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, ogłaszają KONKURS “MARKA LOKALNA”.

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: “Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

Konkurs obejmuje cztery kategorie:

  • produkt spożywczy
  • sztuka/rękodzieło
  • produkt użytkowy/rzemiosło
  • produkt turystyczny/rekreacyjny

Do udziału w konkursie “Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia – informuje Katarzyna Pyka, koordynator projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”.

Nagrody dla laureatów konkursu:

  • Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
  • Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
  • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
  • Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
  • Prezentacja i promocja podczas “Jarmarku Marki Lokalnej” XII Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz w trakcie innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.04.2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularze. dostępne na stronach internetowych:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.