Sadów: Więcej klas i nowa świetlica!

Sadów: Więcej klas i nowa świetlica!

Trwa rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie. Od kwietnia przyszłego roku uczniowie będą mogli korzystać z dwóch nowych sali lekcyjnych oraz świetlicy. Inwestycja wiąże się z reformą oświaty, w wyniku której młodzież w wieku gimnazjalnym ponownie włączona została w struktury szkół podstawowych. Przedsięwzięcie wynika również z pozytywnej odpowiedzi Wójta Gminy Koszęcin, Zbigniewa Seniów, na petycję mieszkańców Sadowa w sprawie rozbudowy obiektu.

Powstający budynek będzie połączony z gmachem głównym szkoły. Prace obejmują roboty budowlano – montażowe przy wznoszeniu obiektu, wykonanie instalacji sanitarnych wraz z przyłączami, montaż instalacji elektrycznych oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół rozbudowanego fragmentu szkoły.

W nowym budynku powstaną dwie klasy: fizyczno – chemiczna oraz matematyczna, a także świetlica –  powiedziała Małgorzata Wachowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie – W salach znajdzie się również niezbędne wyposażenie, od szkolnych ławek po tablice interaktywne. Z uwagi na to, że do szkoły uczęszcza 50 uczniów dojeżdżających, ważnym elementem będzie powstająca świetlica. W tym pomieszczeniu będą mogły odbywać się także zajęcia dodatkowe – zapowiada M. Wachowska.

Dyrektor podkreśla ogromne zaangażowanie Wójta Gminy Koszęcin w realizację zadania, po tym jak Zbigniew Seniów przyjął petycję złożoną przez Radę Rodziców – Nie było to łatwe wyzwanie – przyznaje wójt – Cieszę się, że rozbudowa dojdzie do skutku. Przymierzmy się do podobnej inwestycji w Rusinowicach. Trzeba też skupić się na rozwiązywaniu kolejnych problemów na terenie gminy, związanych nie tylko z edukacją, a tych nie brakuje – zaznacza Zbigniew Seniów.

Wójt odniósł się tym samym do pierwszego spotkania ze społecznością Sadowa, po tym jak objął urząd 12 kwietnia 2016 roku – Jeden z uczestników zapytał mnie: jak długo mieszkańcy tej miejscowości będą traktowani jak mieszkańcy kategorii B. Odpowiedziałem wówczas, że potrzebuję szansy i czasu aby poprawić jakość życia nie tylko w Sadowie ale też w całej gminie – podkreśla – Takie inwestycje to dobry sygnał i kierunek zmierzający do poprawy infrastruktury – kończy Seniów.

W szkole podstawowej w Sadowie naukę pobiera łącznie 133 uczniów. Zakończenie inwestycji wyznaczono na koniec kwietnia przyszłego roku. Uroczyste otwarcie nowego budynku zaplanowano na 7 dzień czerwca. Koszt rozbudowy placówki wyniósł 1.039.775,00 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.