Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ważne słowa, wiele atrakcji i wzruszenie w MDK Lubliniec

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ważne słowa, wiele atrakcji i wzruszenie w MDK Lubliniec

Z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zorganizował, uroczyste wydarzenie w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu w dniu 17.10.2022 r., pod hasłem: “Inny przy wejściu inny przy wyjściu”.

Oficjalne obchody rozpoczęto wystąpieniem Beaty Musialik – dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, która przybliżyła tematykę postrzegania osoby borykającej się z chorobą psychiczną przez otoczenie i społeczeństwo.

Główna uroczystość składała się z części merytorycznej i artystycznej. W części merytorycznej wprowadzone zostały zagadnienia zdrowia psychicznego przez lekarza psychiatrę Michała Myszora. Natomiast problematykę uzależnienia od alkoholu, a także braku tolerancji wobec osób z uzależnieniami i wynikającymi z niego zaburzeniami przybliżyła Lidia Krajewska – Muszyńska.

Część merytoryczną zakończyła prelekcja pt.: “System rodziny z chorym psychicznie” prowadzona przez psychologa Mateusza Korzekwę. Wystąpienie wzbogacone zostało o autentyczne nagrania wypowiedzi pacjentów oddziału.

W części artystycznej publiczność podziwiała inscenizację sceniczną przygotowaną przez uczniów – młodzież z Kawiarenki Literackiej “To i Owo” I Liceum Ogólnokształcącego im. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. Opiekunką grupy jest Sabina Szkaradek. W przygotowaniach do spektaklu wykorzystane zostały, obok tekstów literackich, także te autorstwa Marii Kajdas – lekarza specjalisty zatrudnionego w WSN.

Obchody uświetnili swoimi występami artystycznymi także Podopieczni WSN. Jako pierwsi zaprezentowali się Pacjenci Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego, którzy wraz z psycholog Dominiką Kaczmarczyk wykonali “Hymn Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego”.

Ostatnim punktem obchodów był występ Podopiecznych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego, którzy przedstawili codzienne ćwiczenia aerobiku. Zwieńczeniem przedstawienia był pokaz mody w wykonaniu pacjentów, który wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród widowni i zakończył się gromkimi brawami.

Na zakończenie dyrektor Beata Musialik, podziękowała wszystkim przybyłym gościom za liczną obecność i włączenie się w obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 2022. Zaznaczyła, że tak aktywny udział jest wsparciem dla pacjentów i ich rodzin w walce o równe traktowanie osób chorych psychicznie.

W obchodach wzięli udział udział zaproszeni goście, m.in. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domagała, przedstawiciele instytucji funkcjonujących na terenie powiatu lublinieckiego w tym instytucji społecznych. W obchodach wzięli udział również Dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych wraz z uczniami, osoby zaangażowane w działalność leczniczą WSN, a przede wszystkim Pacjenci oraz Personel WSN w Lublińcu.

Podczas uroczystości można było podziwiać zdjęcia plenerowe, prace artystyczne i obrazy wykonane przez Pacjentów WSN. Uczestnicy mogli skorzystać z tzw. zakątka zdrowia, konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych udzielanych przez specjalistów oraz z porad w zakresie uzależnienia od alkoholu udzielanych przez terapeutów uzależnień. Odwiedzający chętnie korzystali z porad i badań w punkcie pielęgniarskim. Dużym zainteresowaniem cieszyły się alkogogle i chętnie korzystano z możliwości ich przetestowania.

Prowadzone były zajęcia z rękodzieła, gdzie każdy uczestnik wydarzenia mógł własnoręcznie wykonać m. in. breloczek do kluczy na pamiątkę udziału w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego 2022.

Zainteresowanie wydarzeniem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania co zachęca nas do kolejnych spotkań poświęconych szeroko rozumianym zdrowiu psychicznym. Gorące podziękowania dla Pacjentów i Pracowników Naszego Szpitala oraz wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w realizację tak emocjonalnych przeżyć w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w naszym mieście. 10 października 2022 r. dla wszystkich Pacjentów i Podopiecznych Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego wraz z życzeniami przekazano słodką niespodziankę – podkreślają organizatorzy.

Kadra szpitala zachęca jednocześnie do lektury artykułu pod tytułem: “10 zasad terapeuty Jespera Juula wzmacniających zdrowie psychiczne naszych dzieci” autorstwa dr. n. med. Krzysztofa Knefla, który to artykuł powstał na okoliczność obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Tekst dostępny jest na stronie www.wsnlc.pl w zakładce aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.