Upadek rządu, nieważność wyborów do Sejmu oraz STOP szczepieniom! Rada Gminy Boronów rozpatrzy dzisiaj trzy petycje

Upadek rządu, nieważność wyborów do Sejmu oraz STOP szczepieniom! Rada Gminy Boronów rozpatrzy dzisiaj trzy petycje

Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsza Sesja Rady Gminy Boronów. Oprócz kilku mniej lub bardziej istotnych uchwał, samorządowcy będą debatować nad trzema petycjami, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy w ostatnich tygodniach.

Treści petycji znacząco wykraczają poza standardy charakterystyczne dla lokalnej polityki samorządowej. Obejmują znacznie szersze spektrum, a przy okazji… zawierają kontrowersyjne uwagi i roszczenia, nawet o zasięgu ustrojowym! Jak zagłosują samorządowcy z gminy Boronów? 

Pierwsza petycja dotyczy poparcia dla powołania Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Jak przekonują twórcy petycji – Na skutek błędnych działań rządu, które spowodowały ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków (zbrodnia ludobójstwa) oraz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw, stwarzają one stan, w którym rząd może upaść w każdej chwili – Dlatego autorzy do władz gminy Boronów (oraz wielu innych samorządów) aby w trybie pilnym poparły warunkowo powołanie Rady Tymczasowej jako organu czuwającego nad polską racją stanu, do czasu wyłonienia nowego rządu z prezydentem. Pełna treść petycji: TUTAJ

Kolejna petycja to prośba o wyrażenie opinii propozycji przeprowadzenia Referendum Ludowego, mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji Nowego Ustroju Prezydencko – Ludowego dla Polski – 13 października 2019 roku – przypominają autorzy petycji – odbyły się wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu każdy obywatel mógł zgłosić swoją kandydaturę, to w wyborach do Sejmu takiej możliwości polski obywatel nie ma, co w sposób oczywisty narusza polską Konstytucję. Żaden sąd w Polsce nie powinien był stać na straży sprawiedliwości, demokracji i rządów prawa, ponieważ nie unieważnił Kodeksu Wyborczego a Sąd Najwyższy wręcz akceptował zatwierdzając i legalizując swoimi uchwałami wszystkie dotychczasowe niedemokratyczne rządy po 1989 roku – czytamy w dalszych fragmentach. Pełna treść petycji: TUTAJ

Radni Gminy Boronów przystąpią również do głosowania nad petycją dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie szczepień przeciw wirusowi Sars-Cov-2. W dokumencie pod nazwą “Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce!” wnioskujący domagają się: natychmiastowego zaprzestania szczepień, dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy oraz naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat pandemii. Żądają również odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych oraz likwidację zwolnienia z odpowiedzialności za możliwe poszczepienne komplikacje zdrowotne, w tym możliwe poważne zachorowania, a nawet zgony. Pełna treść petycji: TUTAJ

Oprócz tych i kilku innych głosowań, radni podejmą jeszcze ważne uchwały w sprawie:

  • zwolnienia z części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
  • zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  • przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie za rok 2020.
  • rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie swoich zadań przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie – W dniu 15 marca 2021r. do Rady Gminy Boronów wpłynęła skarga Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie na nienależyte wykonywanie swoich zadań. Wskazano, iż na dzień wniesienia skargi Dyrektor nie zapewnił elektronicznych skrzynek podawczych z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePUAP, pomimo że jest to podmiot publiczny ustawowo zobowiązany do posiadania i obsługiwania takich skrzynek – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

AKTUALIZACJA 30.03.21: Rada Gminy Boronów negatywnie zaopiniowała wszystkie petycje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.