Uwaga mieszkańcy. Przygotujcie się na alarm!

Uwaga mieszkańcy. Przygotujcie się na alarm!

W dniach 14-15 listopada (termin zapasowy 16 listopada br.) w miejscowościach zlokalizowanych na terenie powiatu lublinieckiego może odbyć się trening sytemu alarmowania i ostrzegania ludności. Symulacja może dotyczyć przelotu podejrzanego środka latającego nad terytorium naszego powiatu.

Od czerwca ubiegłego roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadza regularne, ogólnopolskie ćwiczenia taktyczne z zakresu reagowania kryzysowego, pod kryptonimem ,,RENEGADE/SAREX ”. W działaniach biorą udział służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem ćwiczeń jest wzmacnianie współpracy służb w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na morzu i lądzie.

Przedsięwzięcie polegać będzie na organizacji reagowania służb w obliczu naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, a więc stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. Za pomocą syren strażackich, zostanie wówczas wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Służby apelują do mieszkańców powiatu o traktowanie alarmów jako ćwiczeń a nie rzeczywistego zagrożenia.

  1. A kto w ogóle potraktowałby takie sygnały jako alarm? Społeczeństwo jest kompletnie niewyedukowane w sprawach obrony cywilnej. Syreny kojarzą się jedynie z wyjazdem straży pożarnej i nikt nie zwraca na nie uwagi. Gdyby wystąpiło prawdziwe niebezpieczeństwo nikt poza strażakami nie zareaguje.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.