“W przypadku zagrożenia”. Ilu mieszkańców Lublińca może schronić się w obiektach wyznaczonych na terenie miasta?

“W przypadku zagrożenia”. Ilu mieszkańców Lublińca może schronić się w obiektach wyznaczonych na terenie miasta?

“Proszę wskazać, ile w Lublińcu jest miejsc, które mogą służyć osobom cywilnym w przypadku zagrożenia, tj. schrony/miejsca ukrycia/miejsca doraźnego schronienia i ile osób te obiekty są w stanie pomieścić ? – pisze Mateusz korzystający z rubryki “Pytania do Burmistrza” aktualizowanej na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

“Na terenie miasta Lublińca – odpowiada Burmistrz Edward ManiuraZinwentaryzowanych jest sześć budowli ochronnych, w tym 5 ukryć zabezpieczających i 1 schron na ogólną liczbę 400 osób. Ponadto na miejsca ukrycia można zaadoptować piwnice w budynkach wielorodzinnych”.

Jak dodał: “Państwowa Straż Pożarna przygotowała aplikację „SCHRONY”, za pomocą której można wyszukać miejsce doraźnego schronienia, w tym budowle ochronne, pełniące rolę osłony przed m.in. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Aplikacja ma formę interaktywnej mapy, pozwala na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie – miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony”.

“Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Zarządzanie Kryzysowe zamieszczone są też informacje dotyczące postępowania w przypadku realnych zagrożeń” – podkreślił Burmistrz Lublińca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.