WŁĄCZENI W KULTURĘ 2023. Warsztaty artystyczne w ZPiT ŚLĄSK dla osób ze szczególnymi potrzebami

WŁĄCZENI W KULTURĘ 2023. Warsztaty artystyczne w ZPiT ŚLĄSK dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” organizuje w lipcu warsztaty dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne, ruchowe oraz integracyjne wg. specjalnego autorskiego programu poprowadzą pedagodzy Zespołu „Śląsk” oraz zaproszeni goście.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dwa turnusy dla osób w każdym wieku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zadanie pn. „Włączeni w kulturę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zadanie „Włączeni w kulturę” stanowi połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej. Jest to działanie środowiskowe, dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami, integrujące społecznie osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidzące i słabowidzące oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi.

W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa 5 dniowe turnusy, na których osoby ze szczególnymi potrzebami będą korzystały z cyklu warsztatów artystycznych i edukacyjnych oraz zajęć aktywności ruchowej. Zajęcia te pozwolą uczestnikom, w sposób dla nich dostosowany, w pełni uczestniczyć w ofercie kulturalnej, na co dzień realizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Celem jest niwelowanie barier w dostępie do kultury. Osobom ze szczególnymi potrzebami mogą podczas zajęć w Koszęcinie towarzyszyć asystenci i opiekunowie.

Poprzez kontakt z żywą muzyką, tańcem, ruchem i zajęciami plastycznymi uczestnicy będą rozwijali swoją wrażliwość na piękno i estetykę. Będą zmieniali otoczenie, które ich okala, a także przełamywali bariery. Współpraca z profesjonalnymi pedagogami Zespołu „Śląsk” pozwoli obydwu uczestniczącym w zajęciach stronom lepiej poznać swoje ograniczenia, pokonać wewnętrzy strach, a także rozwinąć umiejętności współpracy.

Na pierwszy turnus odbywający się w dniach 20 – 24 lipca 2023 roku Zespół zaprasza osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W dwu grupach przygotowano 30 miejsc dla uczestników, ich opiekunów i asystentów. Do udziału w drugim turnusie w dniach 26 – 30 lipca 2023 roku „Śląsk” zaprasza osoby g(G)łuche oraz słabosłyszące, osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich. W trzech grupach przygotowano 30 miejsc dla uczestników ich opiekunów i asystentów.

Każda z grup będzie realizowała odrębny program nauczania przygotowany przez Zespół „Śląsk”. Część warsztatów będzie emitowana on_line. Transmisje na żywo (live streming) pojawią się na oficjalnym kanale You Tube Zespołu „Śląsk” oraz na stronie internetowej www.zespolslask.pl

Więcej informacji oraz warunki uczestnictwa:
https://zespolslask.pl/pl/wlaczeni-w-kulture-2023

Zadanie pn. „Włączeni w kulturę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.