W Woźnikach już dyskutują o Dożynkach!

W Woźnikach już dyskutują o Dożynkach!

W sali widowiskowej MGOK Woźniki odbyło się spotkanie z udziałem lokalnych rolników, gospodarzy, sołtysów, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców zaangażowanych w organizację Dożynek Gminnych. Wczesne rozpoczęcie przygotowań wiąże się oddzieleniem Święta Plonów od Dni Ziemi Woźnickiej. Zmianę, po kilku latach, wprowadzono w tym roku!

Inicjatorkami spotkania były Wiceburmistrz Woźnik, Beata Bacior i Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach, Jadwiga Fabiańczyk. Dożynki Gminne zaplanowano na dzień 8 września. Dni Ziemi Woźnickiej odbędą się znacznie wcześniej, bo już w czerwcu.

Decyzję o wyodrębnieniu Święta Plonów argumentował, obecny w sali MGOK, Burmistrz Woźnik Michał AloszkoDożynki są ukoronowaniem pracy gospodarzy i mają pokazać, jak istotna jest ich praca. Jako najważniejsza uroczystość w roku, powinny być zatem świętowane niezależnie i dostosowane do potrzeb i oczekiwań rolników – podkreślił w swoim wystąpieniu.

Spotkanie przyniosło pierwsze ustalenia – w trakcie święta odbędzie się Msza Dożynkowa, zaplanowana bezpośrednio przed rozpoczęciem korowodu – ten pomysł poparł uczestniczący w spotkaniu proboszcz parafii św. Katarzyny, ks. Roman Pilorz. Zaplanowano również wybór sołtysa i rolnika 2019 roku. Ważnym elementem obchodów ma być również prezentacja lokalnych produktów i promocji zdrowej żywności.

Bez przeszkód udało się wyłonić dziesięcioosobowy Komitet Organizacyjny Dożynek 2019, złożony z przedstawicieli rolników, sołectw, OSP, MGOK Woźniki oraz UM w Woźnikach. Przewodniczącym komitetu został Bartłomiej Pliczko z Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego Rady Miejskiej w Woźnikach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.