Wojskowa Straż Pożarna JWK Lubliniec oficjalnie w Krajowym Systemie Ratowiniczo-Gaśniczym!

Wojskowa Straż Pożarna JWK Lubliniec oficjalnie w Krajowym Systemie Ratowiniczo-Gaśniczym!

Jak informuje portalstrazaka.pl – w grudniu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył 143 jednostki ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wśród nich znalazła się Wojskowa Straż Pożarna Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

WSP dołączyła tym samym do 22, będących już w systemie, jednostek zlokalizowanych w powiecie lublinieckim, spośród wszystkich 46 działających na naszym obszarze. Poszerzona lista zawiera jeszcze osiem jednostek z terenu województwa śląskiego. 

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, zaczął funkcjonować w Polsce od 1995 roku. Jego podstawowym założeniem było stworzenie jednolitego i spójnego układu sił, podejmującego skuteczne działania ratownicze w trybie pilnym, według środków niezbędnych do likwidacji powstałych zagrożeń.

Jak wskazują dane – do 31 grudnia 2018 roku, system tworzyło 4439 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 5 zakładowych straży pożarnych, 1 Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza oraz 16 jednostek Wojskowych Straży Pożarnych. To łącznie około 30,5 tysiąca strażaków.

Jednostki włączone do KSRG mogą liczyć nie tylko na regularne pogłębianie doświadczeń, zdobytych w podejmowanych akcjach ale też na szersze pole manewru jeśli chodzi o szkolenia, dofinansowania zewnętrze i doposażanie posiadanego sprzętu.

Na zaktualizowanej liście znalazło się 141 nowych jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym OSP Jednostka Ratowictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, a także LSRG Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka i WSP Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Spośród wszystkich jednostek 62 do KSRG włączane są po raz pierwszy. Pozostałym 81 jednostkom komendant główny PSP przedłużył członkostwo w systemie.

*     *     *

O planowanym włączeniu WSP JWK Lubliniec do KSRG pisaliśmy już wcześniej, po tym jak w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży w Lublińcu odbyła się ceremonia podpisania porozumienia w sprawie włączenia jednostki Wojskowej Straży Pożarnej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu do systemu.

30 września 2019 r. porozumienie podpisali bryg. Janusz Bula – Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu, płk. Michał Strzelecki – Dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu oraz ppłk. Mariusz Głębicki – szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie.

Był to pierwszy krok w kierunku włączenie sił i środków wojskowej ochrony przeciwpożarowej w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu lublinieckiego. Na podstawie stosownego wniosku ostateczną decyzję w sprawie włączenia WSP JWK do krajowego systemu podjął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, właśnie w grudniowym rozdaniu.

Pełna lista 143 jednostek włączonych w grudniu do KSRG dostępna jest TUTAJ [źr. portalstrazaka.pl]

Zdjęcia: KP PSP Lubliniec (arch.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.