Woźniki: Mieszkańcy goszczący uchodźców muszą zaktualizować deklaracje o wysokości opłat za odbiór odpadów

Woźniki: Mieszkańcy goszczący uchodźców muszą zaktualizować deklaracje o wysokości opłat za odbiór odpadów

Właściciele nieruchomości, u których zamieszkali obywatele Ukrainy, zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poinformowano na internetowej stronie Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Samorządowcy przypominają, że w przypadku, gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel nieruchomości ma obowiązek uaktualnienia tej liczby w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak informuje gmina – w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy złożyć zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, a w przypadku zabudowy wielolokalowej należy zaktualizować liczbę osób zamieszkujących lokal, nieruchomość u zarządcy wspólnoty i zarządca musi złożyć deklarację zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

Przypominamy, że mieszkańcy, którzy goszczą uchodźców z Ukrainy mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w formie refundacji kosztów za przyjęcie uchodźców pod swój dach, na mocy przyjętej tzw. specustawy (40 zł/os./dzień). Wnioski te w naszej gminie przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach – czytamy na stronie Urzędu.

Nie wszystkie samorządy będą wymagać aktualizacji

Coraz więcej gmin deklaruje, że choć specustawa się do tego nie odnosi, nie będą egzekwować opłat za odpady od mieszkańców, którzy przyjęli w swoich mieszkaniach uchodźców [za: portalsamorzadowy]

Związek Międzygminny „Czysty Region”, który zrzesza kilkanaście gmin z województwa opolskiego, zdecydował, że mieszkańcy przyjmujący do swoich domów Ukraińców nie muszą zmieniać deklaracji odpadowych. Związek odbierać ma także odpady z miejsc spoza gminnego systemu, w których przybywają uchodźcy [za: teraz-srodowisko.pl / Radio Opole]

Woda i ścieki

Na wniosek prezydenta Chełma, tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wprowadziło tzw. bon komunalny, w ramach którego możliwe jest “umorzenie bieżących należności za usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym udostępniono lokal na potrzeby mieszkaniowe obywateli Ukrainy” [za: teraz-srodowisko.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.