Wybieramy Sołtysów i Rady Sołeckie!

Wybieramy Sołtysów i Rady Sołeckie!

Na przełomie zimy i wiosny mieszkańcy 56 sołectw z terenu powiatu lublinieckiego wybiorą Sołtysów i Rady Sołeckie na nową kadencję. Lokalne władze będą reprezentować swoje społeczności w polityce samorządowej, a także podejmą działania na rzecz rozwoju rodzimych wsi. W niektórych sołectwach dokonano już wyboru nowych władz – kolejne rozstrzygnięcia przed nami!  

Nowi członkowie jednostek pomocniczych gminach zlokalizowanych w powiecie wybierani są podczas Zebrań Wiejskich. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wskazywani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych, pełnoletnich mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Przebieg wyborów nadzoruje komisja skrutacyjna.

Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku jednego kandydata – mieszkańcy głosują w systemie tak/nie. Dochodzi również do sytuacji, w których nie ma chętnych do obsadzenia stanowiska sołtysa – z reguły organizowane jest wówczas kolejne zebranie, a do czasu wyboru nowego sołtysa swoje obowiązki kontynuuje dotychczasowa “głowa wsi”. Dalsze procedury regulują statuty sołectw.

Niejednokrotnie głosowania na sołtysów dostarczają większych emocji niż Wybory Parlamentarne czy Samorządowe. Nie brakuje przy tym kontrowersji, jak choćby tej w miejscowości Krępna (woj. opolskie), gdzie w 2011 roku zabrakło kart do głosowania dla 80 mieszkańców uczestniczących w zebraniu – ktoś, po prostu, oddał więcej głosów niż przysługujący mu jeden. Również w 2011 roku błędy w zliczaniu głosów zakończyły się interwencją policji w trakcie zebrania w miejscowości Zbludza (woj. małopolskie). W 2015 roku w Trześniowie (woj. lubuskie) na głosowanie przyjechało 20 osób z sąsiedniej miejscowości. O manipulację podejrzewano… Burmistrza pobliskiego Ośna Lubuskiego, któremu zależało na zwycięstwie “swojego” kandydata. Głosowanie powtórzono.

Poniżej prezentujemy harmonogramy Zebrań Wiejskich w poszczególnych gminach, które opublikowano już w Biuletynach Informacji Publicznej. O wszystkich zmianach postaramy się informować na bieżąco, aktualizując tekst.

*    *    *

GMINA CIASNA

Ciasna – 29 marca, godzina 18:00 – budynek Urzędu Gminy Ciasna;

Dzielna – 28 marca, godzina 18:00 – budynek wielofunkcyjny;

Glinica – 25 marca, godzina 18:00 – budynek wielofunkcyjny;

Jeżowa – 18 marca, godzina 18:00 – restauracja “Jeżowianka”;

Molna – 20 marca, godzina 18:00 – budynek komunalny;

Panoszów – 22 marca, godzina 18:00 – budynek wielofunkcyjny;

Sieraków Śląski – 19 marca, godzina 18:00 – hala sportowa;

Wędzina – 15 marca, godzina 18:00 – budynek komunalny;

Zborowskie – 26 marca, godzina 18:00 – budynek świetlicy środowiskowej.

Treść Zarządzenia oraz porządek zebrańTUTAJ

*    *    *

GMINA HERBY

Hadra – 18 marca, godzina 18:00 – remiza OSP;

Łebki – 19 marca, godzina 19:00 – mieszkanie sołtysa;

Kalina – 20 marca, godzina 18:00 – remiza OSP;

Chwostek – 21 marca, godzina 18:00 – remiza OSP;

Lisów – 22 marca, godzina 18:00 – remiza OSP;

Olszyna – 25 marca, godzina 18:00 – remiza OSP;

Herby – 26 marca, godzina 18:00 – sala Gminnego Centrum Kultury i Informacji;

Tanina – 27 marca, godzina 18:00 – remiza OSP.

Treść ZarządzeniaTUTAJ

*    *    *

GMINA KOCHANOWICE

Lubockie – Ostrów (4 lutego), sołtys: Róża Grzechac

Pawełki (5 lutego), sołtys: Urszula Witek

Jawornica – (7 lutego), sołtys: Anna Kokot

Kochanowice – (8 lutego), sołtys: Kamil Kasperek

Harbułtowice – (11 lutego), sołtys: Benedykt Szymański

Lubecko – (12 lutego), sołtys: Irena Kąpała

Droniowice – 13 lutego, godzina 17:00 – Dom Spotkań;

Kochcice – 15 lutego, godzina 18:00 – Zespół Szkolno – Przedszkolny

SKŁADY RAD SOŁECKICH PO WYBORACH – TUTAJ

*    *    *

GMINA BORONÓW – ?

GMINA KOSZĘCIN – ?

GMINA PAWONKÓW – rok 2020

GMINA WOŹNIKI – ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.