Wykolejony pociąg wraca na tory – oczywista rzeczywistość przywrócona! [pisze Helena Grembecka]

Wykolejony pociąg wraca na tory – oczywista rzeczywistość przywrócona! [pisze Helena Grembecka]

Rzeczywistość, której istnienie przez wiele lat podważało quasi-prawo, dające nieograniczone możliwości zabijania nienarodzonych dzieci, ta prawdziwa rzeczywistość już do nas wraca. Wszystko dzięki odwadze i niezłomnej postawie kilku sędziów Sądu Najwyższego USA oraz dzięki zrealizowanej wyborczej obietnicy prezydenta Donalda Trumpa, który powołał konserwatywnych przedstawicieli SN.

Odważna postawa prawych Sędziów zaowocowała – obalony został precedens z 1973 roku. Wyrok w sprawie “Roe vs Wade” opartej na kłamstwach i manipulacji – został uchylony. W historycznym orzeczeniu ogłoszonym w dniu 24 czerwca 2022 roku – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Sąd Najwyższy USA uchylił także kolejny wyrok – “Casey przeciwko Planned Parenthood” z 1992 roku.

Oba wyroki narzucały wszystkim stanom legalizację aborcji do momentu tzw. przeżywalności dziecka poza łonem matki i wprowadzały, rzekomo konstytucyjne prawo do zabijania osób z określonej grupy, tu – na etapie rozwoju prenatalnego.

Odrzucenie podstawowego prawa do życia, pociągnęło za sobą w następnych latach kolejne zbrodnie na naturze, takie jak: “małżeństwa” homoseksualne, akceptacja dla gender, eutanazja. Sędziowie “dochowali wierności własnemu sumieniu i rzeczywistości”, pomimo dzikiej i barbarzyńskiej kampanii wspieranej przez rząd Bidena. Pomimo haniebnych i drastycznych ataków, mimo prób zastraszania, mimo gróźb kierowanych do nich i do ich najbliższych – Sędziowie doprowadzili do powrotu prawdziwego prawa.

Paweł Lisicki: “Nie bójmy się lewackiej dziczy! To zwycięstwo daje nadzieję!”
https://www.youtube.com/watch?v=9kw2uapoExI

Jerzy Kwaśniewski: “To jest absolutny przełom! Nie istnieje prawo do aborcji! Na całym świecie podjęta zostanie na nowo debata nad prawem do życia każdego człowieka.”
https://www.youtube.com/watch?v=MSJ-ofnIxTU

Komentarz Hli: “Należy zwrócić uwagę, że orzeczenie SN nie zakazuje ani nie kryminalizuje aborcji. Nie przyznaje też nienarodzonemu dziecku konstytucyjnego prawa do życia. Tylko jednym, stanowczym cięciem usuwa bariery prawne, które przez dziesięciolecia blokowały parlamenty stanowe przed ograniczaniem lub zakazywaniem zabijania nienarodzonych dzieci w łonach matek” [więcej]

Dobre wieści przyszły także z polskiego Sejmu

22 czerwca znacząca większość posłów zagłosowała przeciw projektowi ustawy legalizującej aborcję. Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, stwierdzając niekonstytucyjność projektowanej ustawy, przypomina, że Polska konstytucja chroni ludzkie życie.

Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku stwierdził niekonstytucyjność przesłanki społecznej, a w 2020 przesłanki z powodu choroby lub niepełnosprawności. J. Bałtroszewicz pyta: “więc jak może być konstytucyjny postulat aborcji do 12. tygodnia bez ograniczeń?” [więcej]

Zdjęcie: archiwum 10/2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.