Droga Ekspresowa S11 w powiecie lublinieckim: Wariant zielony ominie strefę ochronną orła bielika?

Droga Ekspresowa S11 w powiecie lublinieckim: Wariant zielony ominie strefę ochronną orła bielika?

“Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach trafił wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla prawie 30 km kilometrów S11, od granicy województw opolskiego i śląskiego do granicy powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego” – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

To kolejny etap przygotowań do budowy odcinka drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim. Wcześniej (od kwietnia 2018) trwały prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ), umożliwiającym złożenie dokumentacji w katowickiej RDOŚ. W ramach prac nad Studium, śląski odcinek S11 o długości 61 kilometrów podzielono na dwie części:

  • od granicy województw opolskiego i śląskiego do rzeki Mała Panew (granica powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego) o długości prawie 30 km
  • od Małej Panwi do węzła z autostradą A1 w Piekarach Śląskich, ponad 31 km.

Jak zapowiada GDDKiA, w III kwartale 2023 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska trafi wniosek o wydanie decyzji dla drugiego z tych odcinków.

Powiat Lubliniecki

“W ramach STEŚ biuro projektowe dokonało analizy wielokryterialnej przyjętych rozwiązań projektowych. Na odcinku od granicy województw opolskiego i śląskiego do Małej Panwi najwyżej oceniony został wariant C zielony. Zakłada on przesunięcie trasy w kierunku zachodnim, poprowadzenie drogi ekspresowej po zachodniej stronie miejscowości Jeżowa, na terenie gminy Ciasna na dł. 10,5 km.

Odcinek ten zlokalizowany został głównie na terenach leśnych. Zaproponowane rozwiązania omijają prawnie ustanowioną strefę ochrony bielika zwyczajnego.

Dalszy przebieg wariantu zielonego jest zbieżny z przebiegiem oraz rozwiązaniami wariantu niebieskiego” – informuje Generalna Dyrekcja.

Na etapie analizy dokumentacji Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wystąpi jeszcze z prośbą o wydanie opinii do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Następnie w postępowaniu zostanie zapewniony udział społeczeństwa. Trudno zatem określić kiedy możemy spodziewać się decyzji RDOŚ [Obwieszczenie TUTAJ]

Szczegółowe informacje oraz mapy dostępne są: TUTAJ


Czytaj również [arch. 10/2022]

GDDKiA w Katowicach zarekomendowała WARIANT drogi ekspresowej S11 w powiecie lublinieckim!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.