Druh Mateusz Kmieć – naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, odznaczony “Krzyżem Zasługi”

Druh Mateusz Kmieć – naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, odznaczony “Krzyżem Zasługi”

W poniedziałek, w Starostwie Powiatowym w Lublińcu dh Mateusz Kmieć odebrał odznaczenie państwowe “Krzyż Zasługi” przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wyróżnienie wraz z gratulacjami prezydenta naczelnikowi OSP Lubliniec przekazali Starosta Joachim Smyła i Krzysztof Olczyk – przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu.

Dotychczasowe, liczne osiągnięcia druha Mateusza Kmiecia, który od lat pełni służbę na stanowisku naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, przyczyniły się do uzyskania brązowego wyróżnienia za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej – poinformowało Starostwo Powiatowe na oficjalnej stronie internetowej.

Oprócz działalności stricte strażackiej, młody mieszkaniec powiatu lublinieckiego angażuje się w działania o charakterze patriotycznym oraz w upowszechnianie wiedzy o walkach niepodległościowych na terenie Lublińca. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. W ubiegłym roku został odznaczony medalem “Pro Patria” oraz medalem “Opiekun miejsc pamięci”.

Mateusz Kmieć, wraz z rodzimą jednostką OSP wspierał również wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Lubliniecki.pl – to m.in. uroczystości upamiętniające postać Piotra Włoszczyka – powstańca śląskiego i niepodległościowego żołnierza II RP oraz 46. Powstańców – mieszkańców Lublińca i okolic, zamordowanych 9 grudnia 1939 roku przez niemieckiego okupanta w ramach akcji Intelligenzaktion Schlesien (grudzień 2019) czy prace porządkowe na terenie Cmentarza Wojskowego, z udziałem członków Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych “Zjednoczeni Zwyciężymy” i harcerzy z Hufca ZHP Lubliniec (październik 2020).

– Dziękuję za otrzymane odznaczenie. Jest to wyróżnienie nie tylko mojej osoby, ale i wszystkich druhów zrzeszonych w OSP Lubliniec. Owocna działalność straży pożarnej możliwa jest jedynie dzięki prawidłowej współpracy osób działających w jednostce – powiedział Mateusz Kmieć w trakcie poniedziałkowej uroczystości.

Zdjęcie: lubliniec.starostwo.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.