Duża inwestycja kolejowa m.in. w powiecie lublinieckim. Wartość projektu to aż 25 milionów złotych

Duża inwestycja kolejowa m.in. w powiecie lublinieckim. Wartość projektu to aż 25 milionów złotych

Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują kolejną inwestycję i podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka Nakło Śląskie – Kalina (Herby Nowe). Projekt za 25 mln złotych dofinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Dokumentacja stanowić będzie wstęp do realizacji przedsięwzięcia, którego efektem będą lepsze podróże i przewóz towarów na linii nr 131 – z południa na północ Polski.

Zakres projektu obejmuje ponad 80 km torów i sieci trakcyjnej. Planowane prace mają pozwolić na szybszą jazdę składów pasażerskich do 140, a towarowych do 120 km/h. Przewidziane są nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które pozwolą na zwiększenie liczby kursów. Uwzględniono przy tym przebudowę ponad 50 obiektów rozlokowanych wzdłuż linii – wymienia Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Sterowanie ruchem ma odbywać się w Lokalnym Centrum Sterowania w Tarnowskich Górach, wyposażonym w nowoczesny system komputerowy. W zakres projektu wchodzi również zwiększenie bezpieczeństwa na sześciu przejazdach kolejowo-drogowych.

W dokumentacji przewidziano nowy przystanek – Tarnowskie Góry Osada Jana między Nakłem Śląskim a Tarnowskimi Górami, który zwiększy dostęp do kolei. Z myślą o pasażerach opracowane mają być przebudowy stacji: Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry, Kalety, Boronów oraz przystanków: Miasteczko Śląskie i Strzebiń. W założeniu PKP PLK to wyższe i jasno oświetlone perony, wyposażone w wiaty i ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostęp do pociągów mają zapewniać windy i pochylnie.

Linia kolejowa nr 131 prowadząca z południa na północ kraju łączy pięć województw. Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewni sprawniejsze podróże oraz przewozy towarów. Inwestycje realizowane i przygotowywane m.in. na odcinku Nakło Śląskie Herby Nowe z udziałem środków unijnych sprzyjają rozwojowi gospodarki i wzmacniają rolę kolei jako ekologicznego i konkurencyjnego środka transportu – zaznaczył Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przeprowadzana w ramach Krajowego Programu Kolejowego modernizacja dawnej  Magistrali Węglowej to inwestycja w polską gospodarkę. Poprawa parametrów technicznych linii na odcinku Nakło Śląskie – Herby Nowe umożliwi szybszy transport towarów. Zyskają również pasażerowie, którzy po zakończeniu modernizacji skorzystają z nowych przystanków i odnowionych peronów. Przy wsparciu środków europejskich budujemy kolej komfortową, bezpieczną i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Wartość dokumentacji projektowej to ponad 25 mln zł netto. Przedsięwzięcie wsparte jest dofinansowaniem z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec 2023 roku. W kolejnych latach będzie możliwa realizacja robót.

Na następnych dwóch odcinkach: Kalina (Herby Nowe) – Rusiec Łódzki oraz Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice już od 2020 r. postępuje przebudowa torów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na północnym fragmencie trasy nr 131 PLK przygotowują dokumentację projektową dla przebudowy odcinków: Zduńska Wola Karsznice – Dąbie nad Nerem (LCS Zduńska Wola Karsznice), Dąbie nad Nerem – Złotniki Kujawskie (LCS Inowrocław), Złotniki Kujawskie – Twarda Góra (LCS Bydgoszcz), Twarda Góra – Tczew (LCS Tczew). Prace związane z dokumentacją przewidziano do 2022 r. W kolejnych latach będzie możliwa realizacja robót.

 

  1. a kiedy drugi tor z Lublińca do Opola?

    Odpowiedz
  2. A kiedy pojadą pociągi osobowe do Opola?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.