Działasz na terenie gmin CIASNA lub PAWONKÓW? Zdobądź dofinansowanie i “WzMOCnij swoje otoczenie” [PSE]

Działasz na terenie gmin CIASNA lub PAWONKÓW? Zdobądź dofinansowanie i “WzMOCnij swoje otoczenie” [PSE]

Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz kolejny zapraszają samorządy i organizacje pozarządowe z gmin Ciasna i Pawonków do udziału w programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Beneficjanci mogą otrzymać do 20 000 zł dofinansowania na realizację takich projektów jak: zakup drona ratowniczego, rewitalizacja terenów zielonych czy organizacja warsztatów dla dzieci i wiele innych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2021 roku.

Już po raz trzeci Polskie Sieci Elektroenergetyczne dofinansują inicjatywy lokalne na terenach, w których prowadzone są działania inwestycyjne. Wśród nich znajdą się gminy Ciasna i Pawonków.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to program grantowy adresowany jest do samorządów, jednostek organizacyjnych – m.in. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej – oraz organizacji pozarządowych.

Tym razem lokalni działacze i aktywiści mogą zgłaszać projekty w kategoriach: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i w innych dziedzinach poprawiających jakość życia mieszkańców – zapowiada Karolina Obajtek z zespołu prasowego PSE.

– Istotą programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest odpowiadanie na różnorodne potrzeby lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie pozwala na wspólną realizację pomysłów zainicjowanych przez samorządy, praktyków, liderów i instytucje, które chcą wpływać nie tylko na rozwój miejscowości, ale i jakość życia ich mieszkańców – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu.

W tym roku, w całej Polsce, PSE planują przekazać lokalnym społecznościom rekordowe wsparcie w łącznej wysokości 3,3 miliona złotych.

Każda kolejna tura „WzMOCnij swoje otoczenie” pokazuje zaangażowanie lokalnych działaczy w funkcjonowanie ich społeczności – zaznacza Rafał Jaros z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE – Cieszymy się, że możemy być częścią tych pozytywnych zmian. Nie możemy doczekać się, aż poznamy kolejne pomysły, które czekają na realizację – podkreśla.

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły do 30 września. Wyniki rekrutacji poznamy już w październiku. Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE są właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury.

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizują ponad 1600 km już istniejących linii.

Nie tylko rurociąg Boronów – Trzebinia. Kolejna, wielka inwestycja przetnie dwie gminy w powiecie lublinieckim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.