Nie tylko rurociąg Boronów – Trzebinia. Kolejna, wielka inwestycja przetnie dwie gminy w powiecie lublinieckim

Nie tylko rurociąg Boronów – Trzebinia. Kolejna, wielka inwestycja przetnie dwie gminy w powiecie lublinieckim

Do 2028 roku ma potrwać budowa linii wysokiego napięcia, 400 kV z Trębaczewa do miejscowości Wielopole. Inwestycja celu publicznego, która będzie miała kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności zasilania południowej Polski, zrealizowana zostanie m.in. w północno – zachodniej części powiatu lublinieckiego.

To drugie, obok budowy rurociągu przesyłowego Boronów – Trzebinia tak duże przedsięwzięcie na naszym obszarze. 

Planowana linia przebiegać będzie przez 14 gmin – Miedźno, Kłobuck, Opatów, Wręczyca Wielka, Panki, Przystajń, Ciasna, Pawonków, Dobrodzień, Kolonowskie, Zawadzkie, Wielowieś, Zbrosławice i Zabrze – a jej długość wyniesie prawie 110 km.

Jak zapewnia operator sieci, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, budowa połączenia oznaczać będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego dla blisko 5,5 miliona mieszkańców województw śląskiego i opolskiego. To również podtrzymanie rozwoju gospodarczego regionu, tworzenie nowych miejsc pracy czy coroczne zasilanie budżetów gmin podatkiem od nieruchomości.

Linia służyć będzie przede wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za jej pośrednictwem – Jednocześnie, jej prawidłowa praca przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom w Polsce – czytamy na oficjalnej stronie PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spółka zarządza 281 liniami o łącznej długości 15 316 km, oraz 109 stacjami najwyższych napięć. PSE S.A. od wielu lat realizuje ogólnopolski program modernizacji i rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – Istniejący system powstał w znacznej mierze w połowie XX wieku i wymaga w dużej części modernizacji, co więcej w tym czasie znacząco wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną. Eksperci są zgodni, że w Polsce szczególnie brakuje infrastruktury obsługującej najwyższe napięcia 400 kV, które zapewniają najmniejsze straty przy przesyle energii elektrycznej. Jednocześnie pozwalają zmniejszyć koszty wytwarzania energii elektrycznej, co ma istotny wpływ na ceny prądu – przekonuje Spółka.

W gminach Pawonków i Ciasna trwają właśnie spotkania informacyjne mieszkańców z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych – terminy opublikowano na stronach Urzędów Gmin. 

Szczegółowe informacje na stronie: liniarokitnicatrebaczew.pse.pl

Zdjęcie: linia 110 kV Lubliniec – Zawadzkie

Ważna inwestycja dla południowej Polski. Budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia oficjalnie rozpoczęta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.