Farma fotowoltaiczna w Koszwicach? Mieszkańcy mówią stanowczo: Tak… ale nie tuż obok nas!

Farma fotowoltaiczna w Koszwicach? Mieszkańcy mówią stanowczo: Tak… ale nie tuż obok nas!

W ostatnich dniach lutego br. Przedsiębiorstwo Tauron Zielona Energia Sp. z o.o. wystąpiło do Gminy Pawonków z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w Koszwicach.

Projekt napotkał na stanowczy opór ze strony grupy mieszkańców sołectwa, którzy 27 marca wystosowali pismo do Joanny Wons – Klety, wójta gminy. 

“Przedmiotem naszego sprzeciwu jest sama lokalizacja inwestycji, która jest niezwykle niefortunna. Farmę fotowoltaiczną inwestor planuje wybudować w bliskim sąsiedztwie istniejących już budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną” – alarmują autorzy pisma, reprezentowani przez sołtysa Koszwic Arkadiusza Marzyka, dodając, że inwestycja, owszem, może zostać zrealizowana lecz w miejscu oddalonym od wioski.

Mieszkańcy sugerują, że montaż paneli i pozostałych urządzeń może m.in. ograniczyć rozwój agroturystyki oraz skłonność do osiedlania się w zacisznej, malowniczej miejscowości. Podkreślają, że inwestycja zakłóci walory krajobrazowe Koszwic, wpływając jednocześnie na bytowanie i przemieszczanie się zwierząt. “Nasze wątpliwości budzi także potencjalne negatywne oddziaływanie tak dużej farmy na nasze zdrowie i samopoczucie” – wskazują autorzy, wspominając również o możliwym hałasie wynikającym z pracy niektórych urządzeń.

PEŁNA TREŚĆ WNIOSKU MIESZKAŃCÓW: TUTAJ

W “Aneksie do karty Informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działek o numerach 794/77 oraz 796/98 w gminie Pawonków” inwestor zaznacza m.in., że w związku z inwestycją możliwa będzie potencjalna wycinka pojedynczych drzew z centralnej części terenu. Podkreśla, że podczas realizacji prac zapewniony zostanie nadzór przyrodniczy. “Według informacji otrzymanych od właściciela terenu, Nadleśnictwo podczas sprawowania zarządu nad przedmiotowym obszarem, nie stwierdziło występowania szlaków migracyjnych zwierząt” – czytamy w dokumencie.

Przedsiębiorstwo zauważa również, że inwestycja nie będzie związana z pojawieniem się nowych źródeł emisji hałasu mogących mieć istotny wpływ na klimat akustyczny sąsiedztwa. Wyróżnia jednak punktowe źródła hałasu w postaci 37 szt. inwerterów poniżej 70 dB(A); 4 szt. stacji transformatorowych poniżej 68 dB(A); 2 szt. magazynów energii (zabudowa kontenerowa) poniżej 68 dB(A).

PEŁNA TREŚĆ ANEKSU sporządzonego przez inwestora: TUTAJ

W odpowiedzi na pismo mieszkańców, Joanna Wons – Kleta, wójt Gminy Pawonków zaznaczyła, że zgodnie z przepisami organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. “Państwa sprzeciw zostanie uwzględniony podczas wydawania decyzji” – zapewnia wójt.

PEŁNA TREŚĆ ODPOWIEDZI WÓJTA GMINY PAWONKÓW: TUTAJ

Do tematu powrócimy po ostatecznym rozstrzygnięciu tej sprawy
[inne dokumentacje, napisz: julian.werner@lubliniecki.pl]

.

Kolor różowy: tereny objęte planowaną inwestycją [źródło: “Aneks do karty Informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działek o numerach 794/77 oraz 796/98 w gminie Pawonków”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.