Lubliniec: Rodzinny Ogród Działkowy “SIELANKA” z sukcesem rozliczył grant otrzymany z ARiMR!

Lubliniec: Rodzinny Ogród Działkowy “SIELANKA” z sukcesem rozliczył grant otrzymany z ARiMR!

Dzięki staraniom Prezesa Zarządu – Eugeniusza Kiełtyki, w październiku 2022 roku Rodzinny Ogród Działkowy „SIELANKA” w Lublińcu, przy ul. Strzeleckiej w Lublińcu, otrzymał dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 100 000 zł.

Finansowany z unijnych środków program “Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” jest wspólnym przedsięwzięciem kilku ministerstw i instytucji: resortu funduszy i polityki regionalnej, resortu klimatu i środowiska, resortu rolnictwa, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem programu było tworzenie i odnowienie zieleni, rozwój zielonych dachów oraz zatrzymanie i zagospodarowanie wody opadowej.

ROD ,,SIELANKA’’ w Lublińcu przeznaczy otrzymane wsparcie na rozwój swojej działalności, m.in. zakup kompostowników, tworzenie i odnawianie zieleni, zazielenianie roślinami miododajnymi, zakup hoteli dla owadów, zakup karmików i budek lęgowych, utworzenie łąki kwietnej, miejsc schronienia i zimowania dla jeży, wyposażenie siłowni plenerowej oraz placu zabaw dla dzieci, a także nowej toalety.

W maju 2023 roku kwota grantu objęta projektem została rozliczona w całości.

Czytaj również:

Rodzinny Ogród Działkowy SIELANKA w Lublińcu z dofinansowaniem

Piękniej i funkcjonalniej. Trwają prace na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Sielanka” w Lublińcu

Ostatni etap prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Sielanka” w Lublińcu [dofinansowanie ARiMR]

Lubliniec: Rodzinny Ogród Działkowy “Sielanka” pięknieje! Zakończenie prac dofinansowanych przez ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.