Gmina Herby już po udanym przetargu na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w LISOWIE [I etap, Polski Ład]

Gmina Herby już po udanym przetargu na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w LISOWIE [I etap, Polski Ład]

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na realizację I etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lisowie [gm. Herby]. Inwestycja będzie polegała na gruntownej modernizacji starej, niewydolnej oczyszczalni i dostosowanie jej do wymagań zawartych w dyrektywach unijnych.

Jak czytamy w materiałach przetargowych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Herby: “Zadanie będzie polegało na budowie nowych obiektów w zakresie: ciągu technologicznego (reaktorów), gospodarki osadowej, niezbędnych sieci wewnętrznych oraz budynku obsługi technicznej oczyszczalni”.

Jednocześnie wykonany zostanie nowy punkt zrzutu ścieków do rzeki oraz zostanie przeniesiona istniejąca instalacja fotowoltaiczna.

Po wykonaniu całej inwestycji przeprowadzony zostanie rozruch technologiczny nowego obiektu.

Koszt I etapu sięgnął niemal 19 milionów złotych. Inwestycja dofinansowana została w ramach Rządowego Programu Polski Ład kwotą 9,5 mln złotych. Zakończenie prac planuje się najpóźniej w sierpniu 2024 roku.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

 • Budowę pompowni ścieków surowych
 • Budowę budynku socjalno-technologicznego
 • Budowę reaktora biologicznego ‘’I’’ ciągu technologicznego
 • Budowę reaktora biologicznego ‘’II’’ ciągu technologicznego
 • Budowę wylotu ścieków oczyszczonych
 • Budowę agregatu prądotwórczego na fundamencie żelbetowym
 • Budowę zbiornika osadu
 • Budowę fundamentu pod silos na wapno
 • Budowę wiaty na osad
 • Rozbiórkę reaktora biologicznego z osadnikiem
 • Rozbiórkę budynku technologicznego
 • Rozbiórkę studni syfonowej
 • Rozbiórkę poletek osadowych
 • Rozbiórkę budynku dmuchaw
 • Budowę/przebudowę sieci technicznych międzyobiektowych tj. rurociągów wody, kanalizacji sanitarnej, sprężonego powietrza, osadu, (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie kanalizacyjne itp.)
 • Budowę/przebudowę linii kablowych zasilających sterowniczych i pomiarowych pomiędzy obiektami na terenie oczyszczalni w kanalizacji kablowej
 • Budowę instalacji odgromowych na projektowanych obiektach oraz budowę uziomów projektowanych obiektów
 • Budowę ścianek oporowych na wskazanych odcinkach
 • Elementy zagospodarowania terenu tj.: rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia na wskazanym odcinku i jego odbudowę, budowę nowych dróg wewnętrznych, budowę opasek/chodników wokół nowych obiektów na terenie inwestycji, odtworzenie zniszczonych trawników
 • Rozbiórkę infrastruktury towarzyszącej – odcinki kanalizacji sanitarnej, technologicznej wraz z uzbrojeniem oraz odcinki
  rurociągów wody wraz z uzbrojeniem
 • Wykonanie stacji i przyłącza energetycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.