Gmina Pawonków kończy rok z przytupem! Rządowe dofinansowanie i udany przetarg na przebudowę czterech dróg

Gmina Pawonków kończy rok z przytupem! Rządowe dofinansowanie i udany przetarg na przebudowę czterech dróg

Powodzeniem zakończył się przetarg pod nazwą “Przebudowa dróg gminnych – ulicy Dębowej, Kanuskiej, Wiejskiej i Granicznej w Łagiewnikach Wielkich i Dralinach”. Realizacja inwestycji, zaplanowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj, powinna zakończyć się najpóźniej w maju 2023 roku.

Remonty dojdą do skutku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, choć na etapie prowadzonego naboru inwestycja znalazła się na liście rezerwowej [więcej poniżej]

Zamówienie podzielono na dwa etapy – wykonanie dokumentacji projektowej, a w dalszej kolejności realizację robót budowlanych.

Ulice Dębowa, Wiejska, Kanuska oraz Graniczna są drogami dojazdowymi, łączącymi się ze sobą. Prowadzą ruch dojazdowy do pól oraz do nielicznych posesji.

Jak podkreślono w materiałach przetargowych: “W nawierzchni odcinków występują liczne ubytki oraz deformacje. Wody z jezdni odprowadzane są na pobocza i tam
tworzą rozlewiska i częściowo spływają do istniejących zamulonych rowów. Występujące pobocza są zdeformowane, występują liczne ubytki oraz są porośnięte trawą. Rowy są zdeformowane, oraz są porośnięte trawą a występujące przepusty zamulone. Jezdnia obecnie posiada różną szerokość około 4,0 m, natomiast szerokość poboczy utwardzonych wynosi średnio 0,5 m. Ruch kołowy i pieszych odbywa się po jezdni, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników ruchu”.

Prace w terenie polegać będą m.in. na:

  • budowie nowej warstwy asfaltowej z podbudową;
  • budowie chodnika z kostki brukowej w ulicy Wiejskiej w Dralinach;
  • budowie oświetlenia ulicznego ulicy Granicznej w Dralinach;
  • budowie zjazdów z przepustami na tereny uprawne i posesje;
  • przebudowie skrzyżowań;
  • montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • wykonaniu i zmianie oznakowania poziomego i pionowego.

Na realizację inwestycji gmina przeznaczyła ponad 3,8 mln złotych. Najtańsza oferta złożona w postępowaniu sięgnęła ponad 3,2 miliona złotych. 


Pozostałe inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie lublinieckim:

149 milionów na remonty dróg w woj. śląskim. Które inwestycje w POWIECIE LUBLINIECKIM załapały się na rządowe dofinansowanie?

  1. Życzę więcej takich przytupów na … nie tylko kolejny, ale wiele kolejnych lat.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.