Gmina Woźniki: Drony będą badać jakość spalin wydostających się z kominów!

Gmina Woźniki: Drony będą badać jakość spalin wydostających się z kominów!

W najbliższym czasie Urząd Miejski w Woźnikach rozpocznie, przewidziane w projekcie LIFE “Śląskie. Przywracamy błękit”, pomiary względnej emisji pyłów z indywidualnych urządzeń grzewczych. Jakość spalin wydostających się z kominów zbadają drony.

W programie ochrony powietrza „Śląskie. Przywracamy błękit” uczestniczy m.in. 80 gmin z terenu województwa śląskiego, w tym Gmina Woźniki. Projekt ten to m.in.: stworzenie systemu wsparcia doradczego (eko-doradców), ograniczenie emisji transportowej, koncepcje zwiększenia obszarów zieleni, przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy czy modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej.

Program zakłada również m.in. wykorzystanie dronów, które badać będą jakość spalin wydostających się z kominów. O zakresie użycia tego instrumentu decydować będzie Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu na podstawie analizy powietrza w poszczególnych gminach.

Drony wyposażone w mierniki stężeń pyłu zbadają także jakość powietrza w Woźnikach. Zebrane dane posłużą do celów badawczych.

Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” dysponuje budżetem ok. 76 mln zł, w tym Unia Europejska z programu Life przekazała ponad 45 mln zł, NFOŚiGW – wyasygnował prawie 26 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca 2027 roku.

Źródło: wozniki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.