Klasy sportowe w lublinieckich szkołach podstawowych? Burmistrz odpowiedział na wniosek radnych Adama Richtera i Tomasza Mańki

Klasy sportowe w lublinieckich szkołach podstawowych? Burmistrz odpowiedział na wniosek radnych Adama Richtera i Tomasza Mańki

Od września w Szkole Podstawowej w Woźnikach działalność rozpocznie oddział sportowy. Przedstawiciele gminy, MLKS’u Woźniki oraz szkoły podpisali w tej sprawie porozumienie na początku maja.

Z podobną inicjatywą wystąpili radni Rady Miejskiej w Lublińcu – Adam Richter i Tomasz Mańka, którzy zwrócili się ze wspólną interpelacją do Burmistrza Edwarda Maniury.

W imieniu swoim, mieszkańców i środowiska sportowego zwracamy się z prośbą o utworzenie klas z rozszerzonym wychowaniem fizycznym (klas sportowych) w szkołach podstawowych podległych gminie Lubliniec, do piątej klasy – czytamy w treści złożonego wniosku.

Z uwagi na fakt, jaką bazę sportową posiadają szkoły i gmina oraz osiągnięcia i tradycje sportowo – szkolno – klubowe sportu dziecięco-młodzieżowego, uważamy interpretację zasadą i konieczną – przekonują radni Adam Richter i Tomasz Mańka, samorządowcy związani z rozwojem sportu na terenie miasta.

Przychylam się do wskazanej w interpelacji Adama Richtera i Tomasza Mańki – radnych Rady Miejskiej w Lublińcu, prośby utworzenia oddziałów sportowych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubliniec. Nadmieniam jednak, że jest to zadanie, które wymaga spełnienia określonych warunków w zakresie tworzenia, organizacji oraz działania przedmiotowych oddziałów – zastrzegł Burmistrz Lublińca, Edward Maniura.

Podkreślił, że procedurę zakładania klas sportowych regulują przepisy ustawy Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Burmistrz Maniura dodał, że konieczność przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów, ich uwzględnienia w arkuszu organizacyjnym oraz tygodniowym planie nauczania, a także przygotowania odpowiedniego szkolenia sportowego, umożliwia utworzenie oddziałów w lublinieckich szkołach nie wcześniej niż od 1 września 2022 roku.

Niezbędnym wydaje się również ocena potrzeb lokalnego środowiska w zakresie dyscypliny sportowej, charakteryzującej profil tworzonego oddziału, a także ilości chętnych do niego uczniów, co wymaga przeprowadzenia przez dyrektorów szkół odpowiednich konsultacji – podkreślił burmistrz.

W związku z powyższym, informuję o możliwości utworzenia jednego oddziału sportowego (od klasy 5) w Szkole Podstawowej Nr 1, 2, 3 i 4 w terminie od 1 września 2022r., po spełnieniu powyższych warunków – napisał Edward Maniura.

Czytaj również:

Tak pielęgnuje się młode talenty! W szkole podstawowej w Woźnikach ruszy oddział sportowy o profilu piłka nożna

Zdjęcie: boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1

  1. “Do 5 klasy” czy “od 5 klasy”?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.