Kochanowice: Co z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Gmina już po przetargu

Kochanowice: Co z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Gmina już po przetargu

25 maja Urząd Gminy Kochanowice ogłosił przetarg na wykonanie rozbudowy wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Kochanowicach za siedzibą urzędu. Postępowanie nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów – przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką gmina przeznaczyła na realizację zadania.

Najtańsza oferta złożona w ramach przetargu wyniosła 1 656 135 złotych, tymczasem środki wyodrębnione przez samorząd sięgały 1 100 000 złotych – Przetarg na rozbudowę PSZOK zostanie z całą pewnością powtórzony – zapewnił jednak sekretarz gminy Kochanowice, Andrzej Domagała.

W ramach inwestycji zaplanowano:

 • rozbiórkę istniejącego garażu
 • budowę hali magazynowej wraz z niezbędnym zapleczem biurowym i edukacyjnym o wymiarach 23 x 11 metrów i wysokości 7 metrów
 • parking do obsługi Punktu zlokalizowany w północnej części działki
 • nowe chodniki, dojścia oraz plac przed pomnikiem
 • plac składowania odpadów nieszkodliwych
 • drogę wewnętrzną z betonowej kostki brukowej
 • nowy wjazd na teren działki z drogi gminnej – ul. Wolności
 • montaż bram wjazdowych i furtki na teren PSZOK
 • ogrodzenie ekranowe bądź panelowe o wysokości 3 metrów oraz ogrodzenia przezierne z siatki
 • modernizację instalacji kanalizacji ściekowej – wykonanie nowych przyłączy do budynku
 • modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
 • modernizację i rozbudowę istniejącej sieci energetycznej – wykonanie nowego przyłącza do budynku
 • modernizację i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej – wykonanie nowego przyłącza do budynku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.