Komunikacja Miejska w Lublińcu. Miasto zaproponowało przebieg tras. Mieszkańcy mogą zgłosić swoje uwagi

Komunikacja Miejska w Lublińcu. Miasto zaproponowało przebieg tras. Mieszkańcy mogą zgłosić swoje uwagi

Urząd Miejski w Lublińcu opublikował ogłoszenie o konsultacjach dotyczących “projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubliniec”.

Podjęcie uchwały podyktowane jest zamiarem utworzenia komunikacji miejskiej na terenie Gminy Lubliniec, a określenie wstępnej lokalizacji nowych przystanków niezbędne jest przy kształtowaniu przebiegu linii komunikacyjnych jak najlepiej dostosowanych do potrzeb mieszkańców – czytamy w dokumencie podpisanym przez Burmistrza Miasta, Edwarda Maniurę.

Autobusowa komunikacja miejska w Lublińcu w pierwszym etapie ma funkcjonować na dwóch liniach komunikacyjnych:

  • Linia nr 1 – Wymyślacz – Steblów
  • Linia nr 2 – Pusta Kuźnica – Inwestycyjna.

Podstawowym zadaniem linii komunikacyjnych jest zapewnienie dojazdu do centrum przesiadkowego Park&Ride, placówek oświatowych i kulturalnych, zakładów pracy, placówek służby zdrowia oraz urzędów i innych instytucji publicznych – podkreślono w uzasadnieniu do uchwały, nad którym w dalszej kolejności pochyli się Rada Miejska.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 11 kwietnia do 25 kwietnia 2022 roku. Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać w formie elektronicznej z na adres: e-mail: urzad@lubliniec.eu oraz w formie pisemnej do punktu podawczego w Centrum Obsługi Mieszkańców w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a.

W celach poglądowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego opublikowano również schematy linii komunikacyjnych z zaznaczoną lokalizacją przystanków obecnych i proponowanych.

Projekt uchwały, schematy oraz więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.