Koszęcin znów będzie sołectwem? Znamy termin historycznego zebrania.

Koszęcin znów będzie sołectwem? Znamy termin historycznego zebrania.

Powracamy do tematu, o którym pisaliśmy 11 lutego – władze Gminy Koszęcin prowadzą procedurę zmierzającą do reaktywacji Sołectwa Koszęcin. Do roku 2007 stolica gminy stanowiła również osobne sołectwo. Jednostkę wygaszono m.in. dlatego, że zdecydowana większość mieszkańców załatwiała swoje sprawy bezpośrednio w urzędzie, pomijając komórkę sołecką. Teraz ma się to zmienić – dlaczego?

Jak poinformował w lutym Przewodniczący Rady Gminy, Michał Anioł – Do rady wpłynęło pismo mieszkańców Koszęcina, w którym zwrócili się oni z prośbą o wyodrębnienie sołectwa w tej miejscowości – samorządowcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących utworzenia Sołectwa Koszęcin. Mieszkańcy Koszęcina oraz pobliskich przysiółków: Dolnik, Irki, Lipowiec oraz Nowy Dwór, wypełniając formularze wyrazili wolę ponownego utworzenia sołectwa w centralnym ośrodku gminy.

Niezwykle ważne Zebranie Wiejskie w tej sprawie odbędzie się 25 kwietnia (czwartek) o godzinie 18:00 w Domu Kultury. Dojdzie tu do wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Jak informuje gmina – do dokonania ważnego wyboru władz sołectwa niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa Koszęcin. W przypadku braku kworum, termin drugiego zebrania wyznaczony będzie w tym samym dniu, o godzinie 18:15, gdzie nie będzie już potrzebna wymagana ilość 1/10 mieszkańców. Wybory nadzorować będzie Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród samych obecnych.

Dlaczego mieszkańcy Koszęcina wystąpili z inicjatywą odtworzenia sołectwa w swojej miejscowości? – W ostatnich latach sołectwa mogą liczyć na większą samodzielność w dysponowaniu środkami wyodrębnionymi z budżetu gminy – tłumaczy wójt Zbigniew Seniów. Mowa m.in. o funduszu sołeckim, wdrożonym ustawowo w 2014 roku – Nowe możliwości, oparte na dofinansowaniach z zewnątrz, skłoniły społeczność do reaktywacji sołectwa. To dobry kierunek w rozwoju naszej miejscowości, duże wsparcie dla samej gminy i okazja do zwiększenia aktywności mieszkańców – uważa wójt Seniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.