Ksiądz Krzysztof Grzegorczyk oficjalnie nowym proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie

Ksiądz Krzysztof Grzegorczyk oficjalnie nowym proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie

W sobotę 19 września ks. Krzysztof Grzegorczyk oficjalnie objął urząd proboszcza kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie. Nowy zarządca parafii przybył do Koszęcina z Tarnowskich Gór – Opatowic.

Uroczysta msza święta okraszona została występami chóru “Lutnia” – Objęcie posady proboszcza nastąpiło po przeczytaniu przez ks. dziekana Romana Pilorza dekretu nominacyjnego. Następnie, zgodnie z procedurą, ks. Krzysztof Grzegorczyk, klęcząc, złożył przysięgę wierności – czytamy na internetowej stronie gminy Koszęcin. Nowy zarządca parafii został powitany przez zgromadzonych parafian, a także Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów, sołtysa sołectwa Koszęcin Magdalenę Pilarską oraz przedstawiciela Rady Parafialnej w Koszęcinie, Henryka Staszyńskiego.

W czerwcu tego roku ks. Krzysztof Grzegorczyk został odwołany z funkcji wikariusza parafii Matki Boskiej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach – Opatowie. Na stanowisku proboszcza zastąpił ks. Leszka Skorupę, pełniącego funkcję administratora koszęcińskiej parafii po rezygnacji proboszcza Sławomira Madejewskiego, pełniącego urząd od 1 września 2006 do 2019 roku.

*     *     *

Przenosimy ks. Grzegorczyka do Koszęcina były częścią dużej reorganizacji w obrębie Diecezji Gliwickiej, ogłoszonej w czerwcu tego roku. Jeśli chodzi o powiat lubliniecki, na emeryturę przeszli ks. Antoni Zając – proboszcz parafii Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie oraz ks. Lucjan Kolorz – proboszcz parafii Św. Jakuba w Lubszy. Zastąpili ich odpowiednio: ks. Rafał Grunert oraz ks. Rudolf Badura [więcej: TUTAJ – Lubsza Info, prof. Facebook]. Zmiany obejmowały również stanowiska wikariuszy i prezbiterów.

Ksiądz Wojciech Cisek, odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Nawrócenia Św. Pawła w Pyskowicach, mianowany został proboszczem parafii p.w. św. Katarzyny w Pawonkowie, zastępując ks. Janusza Czenczka pełniącego funkcję administratora, po tym jak dotychczasowy proboszcz Waldemar C. został zawieszony przez Biskupa Diecezji Gliwickiej w związku z zarzutem popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym.

zdjęcie: koszecin.pl

  1. Dlaczego na zdjęciu jest wikariusz zamiast nowego proboszcza ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.