Lasy o zwiększonej funkcji społecznej w powiecie lublinieckim? Aktywiści łączą siły z samorządowcami

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej w powiecie lublinieckim? Aktywiści łączą siły z samorządowcami

Według informacji podanej przez Polską Agencję Prasową w lipcu 2022 roku: “Lasy wokół miast i uzdrowisk zyskają status obszarów o zwiększonej funkcji społecznej, co oznacza, że nie będzie tam powadzona klasyczna gospodarka leśna (…). Celem podejmowanych tam prac ma być przede wszystkim zachowanie wartości krajobrazowych”.

Ubiegłoroczne rozwiązania wprowadzone przez Lasy Państwowe przykuły uwagę grupy mieszkańców powiatu lublinieckiego. Od dłuższego czasu aktywiści przekonują, że w naszych Nadleśnictwach wycina się zbyt dużą liczbę drzew. W najbliższych tygodniach aktywiści będą zachęcać lokalnych samorządowców do wsparcia rozpoczętych działań.

– czytamy w “Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”, podpisanych przez p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Józefa Kubicę [załącznik nr 1 do Zarządzenia DGLP nr 58 z dnia 5.07.2022]

Wytyczne, całość: TUTAJ

Temat przedstawiono i omówiono w trakcie środowej Sesji Rady Powiatu w Lublińcu. Starosta Lubliniecki Joachim Smyła, zapytany o opinię w tej sprawie, wyraził otwartość na rozmowy z aktywistami, proponując udział zainteresowanych w posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska czy konsultacje z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W grę wchodzi również sporządzenie projektu uchwały intencyjnej, którą będzie mogła przegłosować Rada Powiatu.

Też jestem przerażony, jako mieszkaniec powiatu lublinieckiego, jadąc obwodnicą naszą w stronę Kokotka, jak zostały wyrżnięte drzewa. To po prostu serce boli – przyznał Starosta w trakcie Sesji. Przypomniał, że ponad 50 proc. powierzchni powiatu zajmują obszary leśne – Dbajmy o to. Przedstawimy pewne propozycje uchwały intencyjnej, będziemy nad tym pracować – zadeklarował Joachim Smyła.

Do nowych rozwiązań odnieśli się również przedstawiciele Nadleśnictwa Lubliniec w korespondencji z Lublinieckim.pl

“Nadleśnictwo Lubliniec planuje analizę przedmiotowych kwestii na etapie projektowania nowego Planu Urządzenia Lasu” – napisał Przemysław Walisko, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lubliniec.

Według naszych informacji, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lublińcu, radny Grzegorz Dyla wyraził wolę spotkania z aktywistami.

Takie spotkanie zaplanowano na 20 lutego w trakcie posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lublińcu. Współpracę nawiązano już z gminami Pawonków i Dobrodzień.

Do tematu powrócimy…

.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.