“Lex Obelisk”. Miasto czeka na darczyńców? Burmistrz odpowiedział radnym klubu Forum Samorządu Lublinieckiego

“Lex Obelisk”. Miasto czeka na darczyńców? Burmistrz odpowiedział radnym klubu Forum Samorządu Lublinieckiego

W ostatnich dniach stycznia radni klubu Forum Samorządu Lublinieckiego: Agnieszka Hanszla, Danuta Jelonek, Jan Springwald, Franciszek Wróbel oraz Damian Włodarczyk, wyrazili swój sprzeciw wobec budowy obelisku “Samorządność” w Lublińcu z okazji jubileuszu 750-lecia Lublińca i skierowali w tej sprawie pismo do Burmistrza Edwarda Maniury. We wtorek na stronach Urzędu Miejskiego opublikowano odpowiedź.

W swoim piśmie radni podkreślili, że zanim w Biuletynie Informacji Publicznej UM opublikowano Zapytanie Ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obelisku, Rada Miejska nie otrzymała w tej sprawie żadnej informacji.

– Biorąc pod uwagę niełatwą sytuację materialną wielu mieszkańców oraz przedsiębiorców spowodowaną kryzysem wynikającym z pandemii oraz rosnących kosztów utrzymania, niezrozumiałe są dla nas plany budowy olbrzymiego i kosztownego pomnika z dyskusyjną formą napisu, której prawa autorskie może zakwestionować NSZZ Solidarność – podkreślali Agnieszka Hanszla, Danuta Jelonek, Jan Springwald, Franciszek Wróbel i Damian Włodarczyk.

Sposób w jaki władze miasta samodzielnie, bez jakichkolwiek konsultacji realizują to zadanie jest zaprzeczeniem proponowanego tam napisu „Samorządność” – uważają radni FSL. W zamian zaproponowali odświeżenie istniejącego już obelisku, znajdującego się przed gmachem Urzędu Miejskiego aby w ten sposób zaoszczędzić środki w budżecie Lublińca.

*      *      *

Państwa sprzeciw i oburzenie są przedwczesne, ponieważ w budżecie miasta Lublińca na rok 2022 nie zostało ujęte zadanie pn. „Budowa obelisku”, dlatego na tym etapie planowanego zadania, nie ma podstawy prawnej, aby występować do radnych Rady Miejskiej o opinię w tej sprawie – rozpoczął Burmistrz Edward Maniura w odpowiedzi skierowanej do samorządowców.

Projekt obelisku zrodził się jako inicjatywa społeczna. Zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej miało na celu oszacowanie, jaki będzie przybliżony koszt budowy pomnika – wyjaśnia Burmistrz.

Przypomniał również, że temat budowy pomnika “w celu podkreślenia znaczenia idei samorządności w rozwoju miasta” był poruszany wielokrotnie w dyskusji publicznej:

W dniu 16.11.2021 r. podczas Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej została przedstawiona i omówiona prezentacja dedykowana przygotowaniom Miasta do obchodów jubileuszowych. Jednym z punktów było właśnie odsłonięcie rzeźby/pomnika na ww. skwerze – argumentuje Burmistrz – Prezentacja została dołączona do protokołu z posiedzenia Komisji. Temat był również omawiany na posiedzeniach Lublinieckiej Rady Kultury, które odbyły się 25.10.2021 oraz 31.01.2022 roku – dodał Edwarda Maniura.

W 2000 roku mieszkańcy Lublińca ufundowali Krzyż Milenijny na Lipskiej Górze. Mam nadzieję, że i tym razem znajdą się darczyńcy, którzy uznają pomysł przypieczętowania jubileuszu 750-lecia Miasta poprzez wzniesienie obelisku za cenną pamiątkę dla przyszłych pokoleń Lublińczan – zakończył Burmistrz Edward Maniura.

Lubliniecki.pl jako pierwszy poruszył sprawę budowy obelisku. W styczniowej rozmowie z naszą redakcją Burmistrz Maniura koncentrował się raczej na wątkach politycznych, zarzucając kolejnym rządom, że decyzje podejmowane na szczeblu centralnym nie zawsze są korzystne dla funkcjonowania gmin – stąd właśnie taka a nie inna nazwa dla planowanego obiektu. Wątek inicjatywy społecznej oraz darczyńców pojawił się dopiero w odpowiedzi udzielonej radnym Forum. Czy ponownie wywoła to gorącą dyskusję wśród mieszkańców? Zapraszamy do komentarzy, również w portalu Facebook.

Wcześniejsze teksty:

W Lublińcu stanie dziewięciometrowy obelisk z napisem “Samorządność”? Ruszyły pierwsze procedury

Radni klubu Forum Samorządu Lublinieckiego przeciwni budowie OBELISKU! Pismo już w Urzędzie Miejskim

ANKIETA! Czy popierasz budowę obelisku “Samorządność” w Lublińcu? Zapraszamy do głosowania

Zobacz inne zapytania i interpelacje lublinieckich radnych: TUTAJ

 1. Uważam że Pan Burmistrz jak radni którzy tak ochoczo lobbują za tego typu inwestycjami w obecnych czasach powinni przekazać na ten cel całą podwyżkę która sobie przyznali w ostatnim czasie. Było by to udowodnienie troski o Miasto na którym podobno im tak bardzo zależy.

  Odpowiedz
 2. Właściwie po co za” życia “stawiać taki obelisk.
  Ani to demokratyczne, ani samorządne.Jeżeli władza chce go stawiać, to w imieniu sponsorów, nie w imieniu mieszkańców! Naszą samorządność ocenią przyszłe pokolenia. Na razie nie mamy się czym specjalnie pochwalić.
  Symbol naszej samorządności to wydzierżawienie parku.
  nie znam ani jednego mieszkańca,, który tego chciał , ludzie płakali pisali i co?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.