Lubliniec: Przed nami przebudowa przejść dla pieszych w pięciu punktach na terenie miasta

Lubliniec: Przed nami przebudowa przejść dla pieszych w pięciu punktach na terenie miasta

Maksymalnie w ciągu najbliższych trzech miesięcy dojdzie do przebudowy kolejnych przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu.

Po ulicy Oświęcimskiej, na której zmiany wprowadzono w 2021 roku, pora na kolejne przejścia w innych częściach miasta.

W rozstrzygniętym właśnie postępowaniu przetargowym udało się wyłonić wykonawcę przebudowy łącznie pięciu przejść dla pieszych znajdujących się na ulicach:  Zwycięstwa i Oleskiej – łącznie 2 przejścia oraz na ul. Stalmacha – łącznie 3 przejścia.

W ramach przebudowy planowane jest wykonanie na każdym przejściu:

  • oświetlenia dedykowanego w postaci dwóch latarni oświetleniowych o wysokości 5 metrów z oprawami LED
  • punktowych elementów odblaskowych
  • znaków drogowych D6 [przejście dla pieszych] aktywnych z lampami ostrzegawczymi
  • oznakowania akustyczno – wibracyjnego [specjalne linie przy dojazdach do przejść]
  • poziomego oznakowania P10 [pasy] w kolorystyce biało – czerwonej

Łączny koszt inwestycji sięgnął 185 500 złotych (ul. Zwycięstwa i Oleska 74 200 zł / ul. Stalmacha 111 300 zł)

Projekt pod nazwą: “Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej” dofinansowany jest w ramach działania Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Procedurę Zapytania Ofertowego na wykonie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy wszystkich przejść objętych programem rozstrzygnięto w listopadzie 2020.

Źródło: UM Lubliniec [BiP]

Zdjęcie: archiwum 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.