Lubliniec: Szkoła Podstawowa nr 4 z windą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych

Lubliniec: Szkoła Podstawowa nr 4 z windą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych

Powodzeniem zakończyła się procedura Zamówienia na dostawę i montaż dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z szybem windowym oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu.

Winda wybudowana zostanie w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy. Koszt inwestycji to 559.200,00 złotych.

Zgodnie z dokumentacją przetargową opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu, prace obejmować będą:

 • rozbiórkę kostki brukowej wraz z ponownym ułożeniem (ok. 25m2),
 • ułożenie płyt betonowych wraz z podbudową (ok. 25 m2),
 • wykonanie szybu windy wraz z zadaszeniem,
 • wykonanie fundamentu pod szyb windowy,
 • demontaż stolarki okiennej (22,36 m2), w tym demontaż jednej zewnętrznej rolety okiennej,
 • prace murarskie,
 • roboty w zakresie instalacji elektrycznych , w tym demontaż oświetlenia na budynku szkoły w miejscu projektowanego szybu,
 • dostawę i montaż windy,
 • wykończenie kabiny oraz wejść do windy zgodnie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (lustra, poręcze, wentylacja, wykończenie podłóg, wykończenie ścian, oznakowanie drzwi, panele sterujące wewnętrzne i zewnętrzne).
 • winda powinna posiadać system sprowadzający do poziomu „0” i umożliwiający opuszczenie windy przez użytkowników w przypadku zaniku napięcia, w tym w przypadku uruchomienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 • winda powinna posiadać system łączności umożliwiający wezwanie pomocy przez jej użytkownika, w tym również w przypadku zaniku napięcia,
 • prace wykończeniowe,
 • przygotowanie dokumentacji UDT, zgłoszenie, udział w odbiorze i przekazanie do użytkowania, szkolenie obsługi.

Szczegółowe informacje: TUTAJ

6 marca Urząd Miejski w Lublińcu opublikował również ogłoszenie dotyczące składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie windy. Zamawiający wymaga m.in. “obecności inspektora na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu lub w razie potrzeby częściej oraz na wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy (za wyjątkiem złych warunków atmosferycznych lub przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum)”

Czytaj również [20.06.2021]

Miasto Lubliniec przymierza się do modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Ruszają prace nad projektem i kosztorysem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.