Lubliniec: Władze planują wycinkę 48 drzew na obszarze miasta. Pytamy urzędników o przyczyny

Lubliniec: Władze planują wycinkę 48 drzew na obszarze miasta. Pytamy urzędników o przyczyny

W Urzędzie Miejskim w Lublińcu rozpoczęła się procedura Zapytania Ofertowego na wycinkę drzew usytuowanych na terenach należących do Gminy Lubliniec. Z dokumentacji wynika, że – w przypadku wyłonienia wykonawcy – w różnych punktach na terenie miasta wyciętych zostanie łącznie 48 okazów.

Pytamy urzędników o przyczyny takiej decyzji.

Sporo drzew z gatunku robinia akacjowa przeznaczonych do usunięcia (w sumie 22) znajduje się w rejonie Bulwaru im. Ludwika Okwieki oraz wzdłuż płynącej w sąsiedztwie rzeki Lublinica. Kolejnych 14 drzew z gatunku topola mieszańcowa wyciętych zostanie na działce o numerze 2066/148, na wschód od ul. Przemysłowej.

Przy ulicy Armii Krajowej zaplanowano usunięcie dwóch okazów żywotnika zachodniego oraz pięciu sztuk sosny zwyczajnej. Usunięte zostaną również dwie lipy drobnolistne usytuowane przy ulicy Oświęcimskiej. W dokumentacji wyszczególniono dwie wierzby zlokalizowane w rejonie ulicy Kisielewskiego, a także jedną robinię akacjową znajdującą się na terenie Bulwaru Europejskiego.

Przyczyną zaplanowanej wycinki jest zły stan zdrowotny drzew. Po wizji lokalnej dokonanej przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, miasto otrzymało zgodę powiatu na usunięcie wskazanych okazów.

Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj każda redukcja drzew wzbudza kontrowersje ale w grę wchodzi bezpieczeństwo mieszkańców – tłumaczy Justyna Matyja z Referatu ds. Środowiska i Klimatu w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

Za przykład podała akacje znajdujące się na terenie Bulwaru Ludwika Okwieki – te drzewa uległy nachyleniu. Z kolei w przypadku obumarłych lip przy ulicy Oświęcimskiej stwierdzono znaczne ubytki we wnętrzu pni.

Żywotniki zlokalizowane przy ulicy Armii Krajowej posadzone zostały przez samych mieszkańców – dzisiaj naruszają one ogrodzenie jednej z posesji oraz system kanalizacji. Sosny położone przy tym samym odcinku przechylają się ponad drogę i jeden z budynków mieszkalnych. Przeznaczona do usunięcia, pochylona akacja zagraża bezpieczeństwu mieszkańców korzystających z placu zabaw na terenie Bulwaru Europejskiego.

Zgodnie z przepisami, oprócz decyzji Starostwa Powiatowego, w przypadku drzew położonych w pasach drogowych miasto uzyskało również zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – podkreśla Justyna Matyja.

*     *     *

Wynik Zapytania Ofertowego powinien być znany w okolicach połowy lutego. W przypadku wyboru wykonawcy prace mają potrwać maksymalnie do 31 marca br.

Oprócz usunięcia drzew, wykonawca zobowiązany zostanie do:

  • wyfrezowania pni na głębokość 10 cm poniżej powierzchni terenu
  • odkupienia 100% pozyskanego drewna (według cen i ilości wynikających z protokołu brakarskiego zatwierdzonego przez uprawnionego leśnika i sporządzonego przez wykonawcę przy udziale przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Lublińcu)
  • uporządkowania terenu (zebranie i wywiezienie pozyskanego drewna oraz wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.