Mieszkaniec pyta o filię UNIWERSYTETU w Lublińcu. Burmistrz Miasta: “Nie jestem optymistą w tej materii”

Mieszkaniec pyta o filię UNIWERSYTETU w Lublińcu. Burmistrz Miasta: “Nie jestem optymistą w tej materii”

“Wszystkie większe miasta borykają się z malejącą populacją. W każdym z miast liczba mieszkańców rok do roku jest mniejsza” – zauważa pan Radosław korzystający z zakładki “Pytania do Burmistrza” aktualizowanej na oficjalnej stronie urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Wspomniał przy tym o Lublińcu, przedstawiając Burmistrzowi Edwardowi Maniurze swoje pomysły, które mogłyby odwrócić niepokojącą tendencję… 

Z uwagi na kurczącą się liczbę mieszkańców, internauta sugeruje, że “Należy przede wszystkim po raz kolejny spróbować utworzyć w Lublińcu filię wyższej uczelni”. Pan Radosław przypomina, że “Poprzednie próby z Uniwersytetem Ekonomicznym z Wrocławia oraz z Politechniką Częstochowską prawie się udały lecz zabrakło jednej bądź dwóch osób aby otworzyć Oddziały”.

W uznaniu mieszkańca kolejnymi czynnikami, które miałyby przynajmniej wyhamować spadkową tendencję w zakresie liczebności miasta to potrzeba budowy nowych mieszkań komunalnych i dalszy rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej na wschodnich peryferiach Lublińca.

“W kwestii utworzenia filii wyższej uczelni w Lublińcu, to nie jestem optymistą w tej materii” – przyznał w swojej odpowiedzi Burmistrz Miasta Lublińca, Edward Maniura. Jak podkreślił: “W 2012 roku rzeczywiście było duże zainteresowanie Politechniki Częstochowskiej (przy dużym zaangażowaniu miasta), ale ostatecznie nabór na pierwszy rok był niewystarczający”.

“Od tego czasu – dodał Burmistrz – dane demograficzne nie napawają optymizmem”.

“Jeżeli chodzi o budowę nowych mieszkań, to miasto robi bardzo dużo w tym zakresie. W ubiegłym tygodniu byłem u prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie i mamy potwierdzoną dotację w wysokości 3,360 mln zł na budowę kolejnych 62 mieszkań (2 bloki) przy ul. Wilniewczyca. Zamierzamy również budować mieszkania na wynajem w ramach nowego rządowego programu mieszkaniowego, który ma być niebawem ogłoszony” – zapowiada Edward Maniura.

“Myślę, że liczba mieszkańców Lublińca będzie rosła. A to w przyszłości może skłonić decydentów do utworzenia w Lublińcu filii szkoły wyższej” – zauważył.

W kwestii Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Burmistrz wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku pojawi się nowy inwestor na ostatniej niezagospodarowanej działce przy ul. Klonowej.

Czytaj również:

W ostatnich 10 latach liczba mieszkańców powiatu lublinieckiego zmalała o prawie 3,5 tysiąca [statystyki]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.