Niebawem ważne uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Rada Gminy Pawonków już po głosowaniu

Niebawem ważne uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Rada Gminy Pawonków już po głosowaniu

Tradycyjnie, w czwartym kwartale roku Rady Gmin podejmują decyzje w zakresie wysokości stawek podatku od nieruchomości na kolejnych 12 miesięcy. W miniony poniedziałek samorządowcy z gminy Pawonków jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą kwot, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2022.

Przyglądamy się pozostałym głosowaniom w gminach powiatu lublinieckiego.

Jeśli chodzi o najważniejsze kwoty:

podatek od budynków mieszkalnych w gminie Pawonków wynosić będzie 0,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej – to wzrost w porównaniu do aktualnej stawki sięgającej 0,77 zł od 1m².

Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wyniesie 22,60 zł od 1m² powierzchni użytkowej – obecnie to 21,80 zł od 1m².

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynosić będzie 0,97 zł od 1m² powierzchni. Teraz stawka wynosi 0,94 zł.

Pozostałe kwoty (grunty: pod wodami powierzchniowymi, przeznaczone na działalność pożytku publicznego, objęte obszarem rewitalizacji oraz budynki: zajęte na obrót materiałem siewnym, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przeznaczone na działalność pożytku publicznego oraz budowle) znajdziecie: TUTAJ (na 2022) oraz TUTAJ (obecne, uchwała z 23.11.2020)

Ustalając nowe stawki kierowaliśmy się wyłącznie proponowanym [prognozowanym na rok 2022 – przyp. red.] przez Ministerstwo Finansów wskaźnikiem inflacji wynoszącym 3,3%. Taką wielkość podano w oficjalnym piśmie nadesłanym przez resort w dniu 14 października – tłumaczy w rozmowie z lublinieckim.pl Wójt Gminy Pawonków, Joanna Wons – Kleta.

Co ciekawe, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, monitorowanych m.in. przez portal bankier.pl, inflacja – a więc wzrost poziomu cen w gospodarce prowadzący do utraty wartości przez pieniądz – we wrześniu sięgała 5,90% i może wykazywać ona dalszą tendencję wzrostową.

.

Większość pozostałych gmin powiatu lublinieckiego przygotowuje się do przyjęcia nowych uchwał w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok. Aktualizacje oraz terminy Sesji można śledzić w Biuletynach Informacji Publicznej – najczęściej są to zakładki: “projekty uchwał” lub “uchwały”.

Na chwilę obecną projekt uchwał opublikowały już gminy Boronów i Herby – można zatem porównać proponowane stawki z obowiązującymi kwotami.

Boronów – projekt uchwały: TUTAJ (termin Sesji niebawem)

Ciasna – informacja oraz termin Sesji niebawem: TUTAJ

Herby – projekt uchwały: TUTAJ (Sesja 25.10.)

Kochanowice – informacja oraz termin Sesji niebawem: TUTAJ

Koszęcin – informacja oraz termin Sesji niebawem: TUTAJ

Lubliniec – informacja oraz termin Sesji niebawem: TUTAJ

Pawonków – tekst powyżej

Woźniki – informacja oraz termin Sesji niebawem: TUTAJ

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.