Powiat lubliniecki: Zapytaliśmy wójtów i burmistrzów o pięć najważniejszych inwestycji w 2022 roku

Powiat lubliniecki: Zapytaliśmy wójtów i burmistrzów o pięć najważniejszych inwestycji w 2022 roku

Pomimo niepewnej sytuacji epidemicznej oraz wielu zawirowań politycznych na szczeblu centralnym, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu lublinieckiego zapowiadają realizację inwestycji w 2022 roku.

Włodarzy naszych samorządów zapytaliśmy o pięć – ich zdaniem – priorytetowych zadań przeznaczonych do realizacji w najbliższych dwunastu miesiącach.

Przy okazji zestawiliśmy zaplanowane dochody i wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, przyjęte u schyłku 2021 roku przez Rady Gmin. Składają się na nie m.in. dochody bieżące, majątkowe, dotacje i dofinansowania zewnętrze oraz dochody wynikające z planowanych porozumień z innymi jednostkami.

Gmina Boronów, wójt Krzysztof Bełkot

 • Rozbudowa budynku przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie
 • Rozbudowa Parku Gminnego
 • Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,2 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Boronowie
 • Rozbudowa ulicy Korfantego w Boronowie
 • Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie

Gmina Ciasna, wójt Zdzisław Kulej

 • Dalsza rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Sierakowie Śląskiem: w sięgaczu ul. Słonecznej oraz pomiędzy ul. Cichą i ul. Szkolną,
 • Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II,
 • Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Glinicy: w rejonie ul. Kochcickiej oraz w ul. Dąbrowa,
 • Przebudowa z rozbudową Pałacu w Ciasnej na budynek szkoły podstawowej lata 2022-2025,
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej,
 • Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim,
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Panoszowie,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2301S (ul. Szkolna) w Wędzinie – inwestycja razem z powiatem,
 • Modernizacja dróg w Wędzinie ul. Lompy i ul. Muzealna,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Borkowa w Zborowskiem,
 • Budowa sieci wodociągowej ul. Brzezinkowska w Glinicy,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sierakowie Śląskim ul. Wyzwolenia do Kościoła.

Gmina Herby, wójt Iwona Burek

 • Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby
 • Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby, etap II i III
 • Przebudowa ulicy Przemysłowej w Lisowie
 • Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Herby, etap II
 • Remont drogi wraz z położeniem asfaltu, ul. Niwska w Taninie

Gmina Kochanowice, wójt Ireneusz Czech

 • Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema – Gorzelnia
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID-19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją
 • Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole szkolno-przedszkolnym w Kochcicach
 • Termomodernizacja budynków komunalnych w tym Szkół na terenie Gminy Kochanowice (Szkoła i remiza OSP w Lubecku)
 • Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice

Gmina Koszęcin, wójt Zbigniew Seniów

 • Budowa wodociągu w Łazach
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rusinowicach
 • Budowa boiska w Koszęcinie
 • Remonty dróg gminnych
 • Inwestycje w zakresie poprawy jakości powietrza w Gminie

Miasto Lubliniec, burmistrz Edward Maniura

 • Dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków (łączny koszt ok. 51 mln zł)
 • Kontynuacja budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kokotku
 • Modernizacja i budowa ulic : Staszica, Głowackiego, Ligonia oraz Górniczej, Hlonda i Cebuli (Miasto czeka na akceptację dofinansowania)
 • Realizacja programu Słoneczny Lubliniec, przy 85-procentowym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
 • Modernizacja tzw. “Czerwonej szkoły” przy ul. Stalmacha na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Gmina Pawonków, wójt Joanna Wons – Kleta

 • Dalsze prace nad niezależnością w dostawie wody dla mieszkańców
 • Budowa remizy z salą wiejską dla Solarni
 • Przebudowa dróg, w tym długiego odcinka od Łagiewnik Wielkich do granicy z gminą Kochanowice przez Kanus
 • Przebudowa drogi z miejscowości Draliny do Lisowic
 • Rozbudowa infrastruktury sportowej przy orliku w Pawonkowie

Gmina Woźniki, burmistrz Michał Aloszko

 • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Woźniki – Dyrdy
 • Przebudowa boiska sportowego w Psarach, etap I
 • Zakończenie budowy sali gimnastycznych przy szkołach w Kamienicy i Lubszy
 • Przebudowa mostu na ul. Modrzewiowej w Woźnikach
 • Wykup udziałów w spółce SIM [Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe]

Starostwo Powiatowe w Lublińcu, starosta Joachim Smyła

 • Termomodernizacja DPS “Dom Kombatanta” w Lublińcu (3 mln zł)
 • Termomodernizacja DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu (1,6 mln zł)
 • Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach (1,4 mln)
 • Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (2 mln zł)
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ul. Szkolna w Wędzinie (2,5 mln zł)

.

Czytaj również:

Co z wyborem wariantu przebiegu drogi ekspresowej S11 w powiecie lublinieckim? Są nowe informacje

 1. To jest błędnie postawione pytanie.
  Właściwe to, “proszę o podanie pięciu najważniejszych inwestycji 2022, jakie przyczynią się do rozwoju biznesu w regionie, gminie…”

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.