“Pozostaną tylko najsilniejsze”. W kwietniu wycinka drzew w kolejnej gminie powiatu lublinieckiego

“Pozostaną tylko najsilniejsze”. W kwietniu wycinka drzew w kolejnej gminie powiatu lublinieckiego

Według komunikatu opublikowanego przez Nadleśnictwo Koszęcin, w kwietniu podjęte zostaną prace związane z pozyskaniem drzew w kompleksie leśnym przylegającym bezpośrednio do ulicy Piaskowej w Koszęcinie.

Podobnie jak w przypadku, wzbudzającej sporo dyskusji, wycinki prowadzonej w rejonie lublinieckiej dzielnicy Kokotek, działania będą miały oparcie w Planie Urządzenia Lasu, zatwierdzonym przez Ministra Środowiska.

Jak informuje Nadleśnictwo na łamach strony internetowej Urzędu Gminy Koszęcin: prace obejmować będą oddziały “365 a” oraz “366 a”, na powierzchni odpowiednio 0,24 oraz 1,21 hektara. Zabieg hodowlany trzebieży późnej – czyli pozyskanie niektórych wyznaczonych wcześniej drzew – podlegać będzie na usunięciu z drzewostanu drzew przeszkadzających, chorych i obumarłych, przy zachowaniu drzew będących w najlepszej kondycji, a tym samym na stworzeniu im najlepszych warunków wzrostu i rozwoju.

Zapewniamy państwa – podkreśla Adam Chudzik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin – że dopełnimy wszelkich starań aby prace związane z pozyskaniem drewna nie były dla państwa uciążliwe i nie stanowiły utrudnienia w życiu codziennym – Zabieg realizowany będzie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, co umożliwi skrócenie okresu trwania trwania do zaledwie kilku dni [pełna treść komunikatu: TUTAJ]

Więcej informacji na temat Planów Urządza Lasu odnajdujemy na oficjalnej stronie internetowej Nadleśnictwa Koszęcin – Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie – czytamy na stronie NK. Więcej: TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.