Przetarg na przebudowę ulicy Zamkowej w Kochcicach rozstrzygnięty [Starostwo Powiatowe w Lublińcu]

Przetarg na przebudowę ulicy Zamkowej w Kochcicach rozstrzygnięty [Starostwo Powiatowe w Lublińcu]

W Starostwie Powiatowym w Lublińcu rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Zamkowej w Kochcicach. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie – w formule zaprojektuj i wybuduj – kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na odcinku o długości 1 362 metrów.

Oprócz remontu nawierzchni drogi zadanie obejmuje również m.in. przebudowę ciągów pieszych, przebudowę zjazdów, remont systemu odwodnienia jezdni, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych). W przedsięwzięciu ujęto także oświetlenie przejść dla pieszych.

Maksymalny termin zakończenia prac wynosi 20 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Koszt inwestycji sięgnie 1 979 753,95 złotych.

Zadanie zrealizowane zostanie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Rządowego Programu Polski Ład, edycja II.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.