Radny Mikulski zablokował wzrost opłat za usługi pogrzebowe na Cmentarzach Komunalnych w Lublińcu. Temat nie jest jednak zamknięty

Radny Mikulski zablokował wzrost opłat za usługi pogrzebowe na Cmentarzach Komunalnych w Lublińcu. Temat nie jest jednak zamknięty

W porządku obrad czwartkowej Sesji Rady Miejskiej znalazł się punkt dotyczący “Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na cmentarzach komunalnych w Lublińcu”. Po raz pierwszy od 10 lat władze miasta zamierzają podnieść ceny, tłumacząc decyzję rosnącymi kosztami utrzymania nekropolii.

Do sprawy odniósł się przewodniczący opozycyjnego klubu Prawo i Sprawiedliwość, radny Łukasz Mikulski. 

Do tej pory opłaty pogrzebowe i pokrewne ustalane były w drodze “Zarządzenia Nr 166/201 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Lublińca uprawnień do ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne”. W paragrafie pierwszym nowego projektu Uchwały zaproponowano opłaty za usługi pogrzebowe i pokrewne na cmentarzach komunalnych w Lublińcu na okres 20 lat. W dokumencie znalazły m.in. stawki za:

 • miejsce na mogiłę dziecięcą – 96,00 zł
 • miejsce na pozostałe mogiły – 900,00 zł (dotychczas 600 zł)
 • rezerwację miejsca na mogiłę – 1500,00 zł (dotychczas 960 zł)
 • rezerwację miejsca w kolumbarium [ściana na urny] – 3 500,00 zł (dotychczas 1 800 zł)
 • miejsce w kolumbarium – 3 000,00 zł (dotychczas 2 000 zł)

Kolejne kwoty dotyczyły takich usług jak: wykopanie, zasypanie i uformowanie mogiły dziecięcej (od 108 do 187 złotych), pojedynczej (od 450 do 750 złotych), piętrowej (od 600 do 950 złotych) lub mogiły pod urnę (od 190 do 220 złotych), zezwolenie na ustawienie pomnika (160,00 zł), wynajęcie kaplicy (90,00 zł za 1 godzinę), wynajęcie chłodni (80,00 zł za 1 dobę), wynajęcie pomieszczenia do mycia i ubierania zwłok (90,00 zł), mycie i ubieranie zwłok (500,00 zł), kondukt – przejście przez cmentarz wraz z obsługą pochówku (250,00 zł), czy opłata za wygrawerowanie jednej litery, cyfry lub znaku na płycie kolumbarium (6,00 zł).

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych oraz niepodnoszeniem od ponad dziesięciu lat opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na cmentarzach komunalnych w Lublińcu, zachodzi potrzeba ustalenia nowych opłat – czytamy w uzasadnieniu do projektu Uchwały.

Władze Lublińca wskazują, że koszty od wielu lat przekraczają przychody, jednakże zarządca cmentarzy, którym jest Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, dotychczas pokrywał straty z pozostałych przychodów, które w chwili obecnej praktycznie nie występują, a w 2020 roku straty te zostały częściowo pokryte z otrzymanej dotacji przedmiotowej na ten cel – Ponadto – podkreślono w uzasadnieniu – zarządca cmentarzy nie może finansować tych strat z działalności podstawowej, jaką jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;

Kto zaproponował zmianę tych cen? Jak pan doszedł do przekonania, że to mają być akurat te ceny a nie inne? – pytał w trakcie Sesji radny Łukasz Mikulski, zwracając się do Burmistrza Lublińca, Edwarda Maniury. Przewodniczący klubu PiS przypomniał, że w trakcie bieżącej kadencji podwyżkom uległy już stawki za wywóz odpadów czy podatki lokalne – Dlatego mojej zgody na podwyżkę opłat za usługi pogrzebowe nie będzie – zapowiedział w swoim wystąpieniu.

Burmistrz nie ma kompetencji, nie wylicza kosztów funkcjonowania i kosztów eksploatacyjnych, czy kosztów związanych z pochówkiem. Od tego jest przedsiębiorstwo, które zostało powołane – odpowiedział Edward Maniura wskazując na Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa. Przychylił się jednak do argumentacji zawartej w uzasadnieniu do projektu uchwały, powołując się na stale rosnące opłaty w wielu branżach.

Obecny w trakcie Sesji, dyrektor ZGKLiC – Marek Brzezina zaznaczył, że zagospodarowywanie Cmentarza Komunalnego wymaga odpowiednich nakładów, m.in. ze względu na konieczność utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym, tak jak było to w przypadku remontu kaplicy, kosztów utrzymania chłodni czy nietaniego wywozu odpadów. Koszty utrzymania obiektu kończą się deficytami na poziomie 40-50%. Mimo to, pracownicy ZGK opiekują się nawet grobami opuszczonymi, którymi nikt się nie zajmuje, co – jak przyznał dyrektor Zarządu – wykracza już poza cennik.

Jeśli chodzi o kwoty, od 2010 roku nie było żadnych zmian. Zarządzenie Burmistrza z 2016 roku związane było jedynie z powstaniem kolumbarium. Większość prac wykonujemy we własnym zakresie aby opłaty były jak najmniejsze, jednak koszty usług zewnętrznych – np. prac murarskich – wyraźnie poszły w górę. Pojawiają się także nieprzewidziane awarie lub dewastacje sanitariatów, które pogłębiają wydatki. Opiekujemy się również cmentarzem w dzielnicy Kokotek oraz nekropolią przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym – przypomniał dyrektor ZGKLiC. Podkreślił, że trudno przewidzieć liczbę pochówków w ciągu roku, co wpływa na koszty utrzymania obiektu.

Marek Brzezina zapewnił, że nowe ceny usług są niższe od kwot ogólnokrajowych czy oferowanych przed firmy prywatne – co potwierdziła później przewodnicząca (opiniującej projekt) Komisji Finansowo – Ekonomicznej, radna Iwona Janic, opierając się m.in. na porównaniach z gminami Koszęcin i Krzepice. Wspomniała, że – w przeciwieństwie do Lublińca – w ościennych miejscowościach wprowadza się zakazy przynoszenia kwiatów i zniczy, które generują bardzo wysokie koszty wywozu odpadów. Przyznała jednak, że ceny wymienione w paragrafie pierwszym są nieco wyższe niż w innych gminach.

Radna Danuta Jelonek [klub Forum Samorządu Lublinieckiego] przekonywała, że podwyżka opłat za usługi pogrzebowe może stać się dużą niedogodnością dla osób mniej zamożnych, zwłaszcza tych w wieku emerytalnym, które często odkładają oszczędności na organizację pochówku własnego lub współmałżonka – Trudno mi się pogodzić z tym, że przejście konduktu przez cmentarz wynosiłoby 250 złotych, a do tej pory 120 złotych – radna zaproponowała aby, przynajmniej częściowo, zmniejszyć zakres podwyżek.

Po dziesięciominutowej przerwie przewodniczący klubu Forum Samorządu Lublinieckiego, radny Jan Springwald złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu poświęconego ustaleniu nowych cen za usługi pogrzebowe i pokrewne na cmentarzach komunalnych w Lublińcu. Uznał, że radni zasiadający we wszystkich Komisjach powinni mieć możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami, a do procedowania Uchwały powinno wrócić się na kolejnej Sesji.

Po akceptacji wniosku przez przewodniczącego Rady Miejskiej – Gabriela Podbioła, samorządowcy zagłosowali jednogłośnie za zdjęciem punktu. Projektem zajmą się teraz wszystkie Komisje. Ostateczne rozstrzygnięcie powinno nastąpić podczas następnej Sesji Rady miejskiej w Lublińcu.

Do tematu powrócimy…

Ceny proponowane przez Miasto: TUTAJ

Dotychczasowe ceny: TUTAJ

Zdjęcie: archiwum

 1. Cmentarz komunalny w Lublińcu, powinien dawno zostać być oddany w ajencję. Tylko takie posunięcie może zapewnić porządek w tym miejscu. Czy całkiem zlikwiduje to straty trudno powiedzieć?

  Odpowiedz
 2. Nie ZABLOKOWAŁ tylko odłożył w czasie.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz do Wiola Anuluj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.